Главная / Новости /Общество / «Сагаан һарын шэмэг» Улаан-Үдэдэ дэлгэгдэбэ

«Сагаан һарын шэмэг» Улаан-Үдэдэ дэлгэгдэбэ

12-02-2018

Байгша оной февралиин 10-да Улаан-Үдын худалдаа наймаанай «Пионер» түбтэ «Сагаан һарын шэмэг» гэһэн яармаг-үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ.


Яармагай үедэ хүн зон Буряадта үйлэдбэрилэгдэһэн эдеэнэй зүйлнүүдые, дурасхаалай бэлэгүүдые худалдажа абаха аргатай байба. Тиихэдэ Сагаан һарын ёһо заншал тухай мэдэхэ болобо.

«Арадайнгаа һайхан заншалаар сагаан эдеэгээ дэлгэжэ, айлшадаа угатанабди. Буряад арадай эдеэ хоол үзэсхэлэндэ үргэнөөр дэлгэгдээ. Энээнһээ урда жэлнүүдтэ хотын дэлгүүрнүүдтэ тус хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэдэг байгаа», - гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хүдөө нютагуудай хүгжэлтын болон мүнгэ хүрэнгэжүүлгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Далай Галсанов хэлэбэ.

Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, мүнөө сагта айл бүхэндэ угсаата арадайнгаа заншалта эдеэ хоол бэлдэхэ арга үгы. Тиимэһээ эдеэ хоол буйлуулдаг, үйлэдбэрилдэг эмхинүүд ажаһуугшадта туһа хүргэнэ. Тэдэнэр мяханай, һүнэй эдеэ хоол, амтан шэхэр үйлэдбэрилжэ, дэлгүүрнүүдтэ наймаална.

Гартаа дүйтэй уран дархашуулай Сагаалганай найрта зорюулһан бүтээлнүүд үзэсхэлэндэ хабаадагшадай һонирхол татаба. Тиихэдэ яармагта буряад малгайнуудые болон зүүдхэлнүүдые ажаһуугшад худалдажа абаха аргатай байгаа.

Буряад дэгэл оёхо болон бусад мастер-классууд, мүрысөөнүүд үзэсхэлэнэй үедэ эмхидхэгдээ. 2018 оной зурхай болон бэеын тамирай асуудалнуудаар ламанарта үзэсхэлэндэ хабаадагшад хандаха аргатай байба.

«Буряадта бүтээгдэһэн» гэһэн акциин хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн үзэсхэлэндэ нютагай гушаад үйлэдбэрилэгшэд хабаадаһан байна. «Сагаан һарын шэмэг» гэһэн үзэсхэлэн хадаа Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай байгуулагдаһаар 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан түрүүшын хэмжээ ябуулга болобо.  

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман Буряад Уласай Улаан-Үдэ үзэсхэлэн-дэлгүүр17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания