Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта түргэн туһаламжын албанда шэнэ автомашинанууд дамжуулагдаба

Буряад Уласта түргэн туһаламжын албанда шэнэ автомашинанууд дамжуулагдаба

15-02-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов элүүрые хамгаалгын эмхинүүдтэ 47,5 сая түхэригэй түргэн туһаламжын 20 машинануудые дамжуулха ёһололдо хабаадаһан байна.

Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуевай хэлэһээр, һүүлэй хоёр жэлэй туршада улас дотор түргэн туһаламжын машинанууд 30 хубяар олошоруулагдаһан байна. Мүнөө дээрээ эмнэлгын эмхинүүдэй түргэн туһаламажын машинануудаар хангалга 47 хуби болоно.

Түргэн туһаламжын «В» түхэлэй машинанууд гүрэн дотор үйлэдбэрилэгдэһэн юм. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай захирамжаар, уласай 19 аймагуудта эдэ машинанууд дамжуулагдаба. Нэрлэбэл, Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрск, Захаамин аймагай Закаменск, Хойто Байгалай аймагай Северобайкальск хотонууд, Кабанск аймагай Каменск, Селенгинск, Мухар-Шэбэр аймагай Сагаан-Нур һууринуудта, тиихэдэ Баргажанай, Бэшүүрэй, Петропавловскын, Яруунын, Кабанскын, Хурамхаанай, Хяагтын, Муяын, Нижнеангарскын, Байгал шадарай, Тарбагатайн, Түнхэнэй, Хориин, Загарайн, Ивалгын аймагай түбэй больницануудта.

Эмнэлгын эмхинүүдэй түргэн туһаламжын машинанууд хэр зэргэ хуушарааб, хүдөө нютагууд хэр холо оршоноб гэжэ хараалан, автомашинанууд больницануудта дамжуулагдаа. Түргэн туһаламжын бүхы машинанууд эмнэлгын туһа хүргэхэ хэрэгсэлнүүдээр


Теги: Буряад Улас Алексей Самбуевич Цыденов Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман Түргэн туһаламжын машинанууд Дамбинима СамбуевНаши издания