Главная / Новости /Спорт / Буряадта сумо барилдаан хүгжэнэ

Буряадта сумо барилдаан хүгжэнэ

22-02-2018

Сумо барилдаагаар Буряад Уласай чемпионат бүхы спортын түүхэдэ оробо гээшэ. Юуб гэхэдэ, энэ мүрысөөн анха түрүүшынхиеэ болоһон байна.

2017 ондо Буряад Уласай сумо барилда­анай федераци байгуулагдажа, ажалаа эхи­лээ юм. Тиихэдэ түрүүлэгшээр Александр Афанасьев томилогдоо бэлэй.

- Үшөө 2011 ондо минии аха Там­бовско можодо самбо барилдаагаар түрүү һуури эзэлһэн байна. Тэрэ үедэ манай Бу­ряадта сумо нэбтэрүүлээ һаа, һайн байгаа гэжэ һанаа һэм. Юуб гэхэдэ, минии хара­ад үзэхэдэ, буряад барилдаан адли гэжэ һанааб. Оройдоол 2017 ондо һанаһандаа хүрэжэ, сумо барилдаанай эхи табяабди, - гэжэ Александр Афанасьев хөөрэнэ.

Нёдондо Буряадай хэдэн түлөөлэгшэд Ородой чемпионадта ошоо һэн. Тиихэ зу­ураа тэдэниие мүрысөөндэ хабаадахыень дурадхаа. Манай тамиршад абаһаар лэ шан­гай һууринуудые эзэлһэн байна. Дүрбэн ме­даль абаһан Буряадай тамиршадай түлөө Александр Афанасьев тон ехээр баярлажа байгаа һэн. Удаань Баясхалан Базаров Тби­лиси хотодо болоһон Европын чемпионад­та бэеэ харуулжа, гурбадахи һуури эзэлээ.

Иимэ ушарһаа сумо барилдаагаар бэеэ һорихо тамиршад уластамнай олон бо­лоо. Мүнөө жэл үнгэргэгдэһэн Буряадай чемпионадта 100 гаран хүн хабаадаһан байна. Тус мүрысөөндэ буряад барилдаа­гаар хабаадагшадай олоор бэеэ туршахаяа ерэһэниинь гайхалгүй. Мүн Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг тува яһанай олон хүбүүд байгаа.

Энэ мүрысөөн бүхы дэлхэйн мүрысөөнүүдэй эрилтэдэ хүрэмэ талмай дээрэ үнгэрөө. Александр Афанасьев өөрын мүнгэ оруулжа, тусхай хибэс худалдан абаа һэн.

Хоёр үдэрэй туршада сумо барилдаанай мүрысөөн болоо. Түрүүшын үдэр залуушу­ул ехэ һонирхолтой тулалдаа харуулһан байна. Эндэ Арат Монгуш, Александр Бан­заракцаев, Тимур Мункуев, Санчи Темучин, Баярто Хаптагаев, Батор Санжинимаев бо­лон Эрдэм Цыренжапов гэгшэд түрүүлээ.

Ехэшүүлэй дунда Баясхалан Очиров, Ар­тем Раднаев, Баир Омоктуев, Баясхалан Ба­заров, Николай Очиров болон Батор Цыре­нов гэгшэд илалта туйлаа. Һонирхолтойнь гэхэдэ, 92 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ шангай һууринуудые Баясхалан гэжэ нэ­рэтэй хүбүүд абаа. Самбо барилдаагаар дэлхэйн чемпион Баясхалан Эрдынеев хо­ёрдохи һуури эзэлээ. Баясхалан Хаптагаев гурбадахи һуурида гараа. Баясхалан Ба­заров шанга сумо барилдаашан байһанаа гэршэлээ.

Эдэ булта Ородой чемпионадта ошохо гү гэжэ һаяын үдэрнүүдтэ мэдэгдэхэ. Тус мүрысөөн февралиин 28-да Нижегородско можын Дзержинск хотодо үнгэргэгдэхөөр хараалагдана.

Борис Балдановай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото сумо барилдаан17:34

Организаторы «Ночи Ёхора» планируют «перезагрузку» фестиваля 

17:06

Буряад уласай аргын мэргэжэлтэдые амаршалба 

17:03

​Молодёжный агрофорум состоится в Бурятии 

15:54

Буряад Уласта газар нютагай тобшо зураг шэнэлхэ 

15:07

​Улан-Удэ присоединится к ежегодной благотворительной акции «Красная гвоздика» 

14:55

Буряад Уласта Владимир Путинай зарлигаар ажал эхилэнхэй 

14:13

​Буряад уласта наһажаал зондо миинтэ компьютерна курсанууд үнгэргэгдэхэ 

13:34

​Буряад уласай түлөөлэгшэд Монголдо 8-дахи уласхоорондын уулзалгада хабаадаа 

11:18

​Два лесных пожара потушили в Бурятии за сутки 

11:18

Буряад Уласай Суурхайта нуурта залуушуул сугларха 

10:26

​Хэбэд номхон Хэжэнгын дуушан һэн 

10:20

​Энэ зураг дээрэ хэд бэ? 

10:07

​Сангарил 

09:56

Хүдөөгэй нааданууд эхилбэ 

09:47

​Нютагай түүхэ һургуулитай холбоотой 

09:43

​Түнхэнэй үхибүүд шэнэ байшан соо эмшэлэгдэхэнь 

09:15

Буряад уласай һунгамалнууд ерэхэ сессиин асуудалнуудые зүбшэбэ 

08:40

​Зурхай на 21 июня, 8 лунный день 

08:15

Ветреная погода и кратковременные дожди ожидаются в Бурятии сегодня, 21 июня 

Наши издания