Главная / Новости /Спорт / Буряадай Толгойлогшын шанда хүртэхэ уласхоорондын мүрысөөндэ уласай барилдаашад табан алтан медальда хүртэбэ

Буряадай Толгойлогшын шанда хүртэхэ уласхоорондын мүрысөөндэ уласай барилдаашад табан алтан медальда хүртэбэ

12-03-2018

Буряад Уласай Толгойлогшшын шанда хүртэхэ сүлөөтэ барилдаагаар уласхоорондын мүрысөөн байгша оной мартын 9-12-рой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ.

Мүрысөөндэ илагшад түрүүшынхиеэ уласхоорондын классай спортын мастер гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэбэ. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр, дэлхэйн кубогта болон Европын чемпионадта хабаадаха Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал команда байгуулагдаха юм.

«А» классай турнир 23-дахияа Буряадта үнгэргэгдэбэ. Байгша ондо Армени, Белорусси, Болгари, Венгри, Казахстан, Хитад, Кыргызстан, Литва, Монгол, Турци, Узбекистан, Эстони, Урда Солонгос, Таджикистан болон Ородой Холбото Уласай можо нютагуудай 200-гаад тамиршад мүрысөөндэ хаба шадалаа туршабад.

Буряад Уласаа 38 сүлөөтэ барилдаашад түлөөлһэн байна. Барилдаанай дүнгүүдээр, манай тамиршад 11 медальда хүртөө, тэрэ тоодо 5 алтан, нэгэ мүнгэн болон 5 хүрэл медаль. Баяр Цыренов, Арсалан Будажапов, Евгений Жербаев, Цыбик Максаров болон Александр Богомоев гэгшэд алтан медальда хүртэбэ.

Мүрысөөнэй шангай жаса 3 сая 200 мянган түхэриг болоһон байна. Түрүү һуури эзэлэгшэд - 100 мянган, хоёрдохи һуури эзэлэгшэд – 70 мянган болон гурбадахи һуури эзэлэгшэд – 50 мянган түхэриг шанда хүртөө. Баяр Цыренов эрхим барилдаашанай нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, «Лада Гранта» автомашинын түлхюур тэрээндэ барюулагдаба.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, улас дотор барилдаагаар Ородой Холбоото Уласай хоёр чемпионат үнгэргэгдэхэ, 2019 ондо – эхэнэрнүүдэй дунда, 2020 ондо эрэшүүлэй дунда.

- Мүнөө жэл түрүүшынхиеэ улас дотор үнгэргэгдэһэн турнирай дүнгүүдээр Ород гүрэнэй барилдаанай федераци дэлхэйн кубогта хабаадагшадые шэлэн абана. Мүрысөөндэ илагшад уласхоорондын классай спортын мастер гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэбэ. Энэл хэмжээндэ саашадаа мүрысөөн үнгэргэгдэхэ гэжэ найданабди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын шанда хүртэхэ XXIII уласхоорондын турнирай техническэ дүнгүүд:

57 кг

1 Эрдэнэбат Бехбаяар (Монгол гүрэн)

2 Хуреш-Оол Дондук-Оол (Тыва)

3 Алексей Мантатов (Буряад улас), Арыйаан Тютрин (Яхад улас)

61 кг

1. Александр Богомоев (Буряад улас)

2. Зелимхан Абакаров (Москва)

3. Ньургун Скрябин (Беларусь), Ефим Кормильцев (Красноярск)

65 кг

1 Баяр Цыренов (Буряад улас)

2 Эдуард Григорьев (Яхад улас)

3 Даша Шарастепанов (Буряад улас), Батчулуун Батмагнай (Монгол гүрэн)

70 кг

1. Евгений Жербаев (Буряад улас)

2. Алибек Акбаев (Кабардино-Балкари)

3. Роланд Ондар (Тыва), Алексей Боровицкий (Буряад улас)

74 кг

1 Арсалан Будажапов (Буряад улас)

2 Ганзориг Мандахнаран (Монгол гүрэн)

3 Магомед Дибиргаджиев (Дагестан), Расул Газимагомедов (Дагестан)

79 кг

1. Радик Валиев (Хойто Осети-Алани)

2. Хусейн Суюнчев (Карачаево-Черкеси)

3. Кахабер Хубежты (Алани), Алексей Сабидаев (Буряад улас)

86 кг

1 Даурен Куруглиев (Дагестан)

2 Унурбат Пурэвжав (Монгол гүрэн)

3 Канат Бердыев (Казахстан), Уйтумэн Оргодол (Монгол гүрэн)

92 кг

1. Анзор Уришев (Кабардино-Балкари)

2. Тимур Баторов (Буряад улас)

3. Ульзысайхан Баасанцогт (Монгол), Алихан Жабраилов (Дагестан)

125 кг

1. Цыбик Максаров (Буряад улас)

2. Алан Хугаев (Алани)

3. Балдан Цыжипов (Буряад улас), Золбоо Нацагсурен (Монгол гүрэн)

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Александр Богомоев Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Цыбик Максаров Алексей Цы­денов сүлөөтэ барилдаагаар мүрысөөнНаши издания