Главная / Новости /Происшествия / Буряад Уласай Хяагта аймагта түймэрэй аюултай хаһа эхилбэ

Буряад Уласай Хяагта аймагта түймэрэй аюултай хаһа эхилбэ

09-04-2018

Буряад Уласай ойн ажахын агентство апрелиин 6-да ойн түймэрэй хаһа эхилбэ гэһэн тогтоол абаба. Буряад уласай Хяагта аймагта энэ үдэр ойн түймэрэй гараһан тухай бүридэхэлдэ абтаа.

Хяагта аймагай ажаһуугша сабшаландаа хагда ногоо галдажа, сабшаланайнгаа талмай ехэ болгохо зорилготой ой модо отолһон байна. Удаань модоной үлэгдэлнүүдые суглуулжа галдаба. Галаа хүсэд унтараангүй, тэрэ хүн гэртээ ябашаһан байна. Тиихэдэ һалхин эршэдэжэ, ой модон галда абтаа. Ойн харуулшад болон ажаһуугшад – хамта 16 хүн түймэр саралгын гурбан техникэ хэрэглэн, шуурган һалхин доро түймэр сараһан байна. 135-һаа дээшэ га талмай галда абтаа.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талаар орлогшо Петр Мордовскойн хэлэһэнэй ёһоор, үнгэрһэн жэлдэ түймэрэй гараһан тухай мартын 30-да бүридхэлдэ абтаа. Тиихэдэ эдэ үдэрнүүд болотор 15 мянган га газарһаа дээшэ тайлмайда 31 түймэр гараһан байна. Түймэрэй һэргылэмжын ажал эртээнһээ эршэтэйгээр ябуулагдажа, түймэрэй гараха тоо бага болоо гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо хэлэбэ.

Түймэрэй аюултай хаһын эхилхэдэ, ойн жасада түймэр һэргылэмжын ажал ябуулагдахаяа болибо. Тиихэдэ түймэрэй аюултай хаһын дүүрэтэр, ойн жасада хинагшад шалгалта үнгэргэжэ байха юм.

Хяагта аймагта түймэр табиһан гэмтэн элирүүлэгдэжэ, Ородой Холбоото Уласай Гэмтэ ябадалай кодексын «Хуули бусаар ой модо отололго» гэһэн 260 дугаар статьягаар болон «Ойн жасада хохидол үзүүлгэ» гэһэн 261 дүгээр статьягаар уголовно хэрэгүүд эрхилэгдээ. Гэмтэ ябадал гаргаһан хүн, түймэр саралгын гаргаша болон ой жасада хохидол үзүүлһэнэй түлөө мүнгэ түлэхэ юм. Тиихэдэ гурбан жэл хүрэтэр болзорто түрмэдэ хаагдажа болохо.


Теги: Петр Мордовской ойн түймэрэй аюултай хаһа Хяагта аймаг18:37

​Фестиваль традиционных обрядов бурят стартовал в Улан-Удэ 

18:20

​Почему Бурятия теряет лес? 

17:47

​Спортсменку из Бурятии Кристину Ткачёву чествовали в Народном Хурале 

17:25

​Как Гунга Туденов обосновал систему современного общебурятского стихосложения 

17:00

​Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадта түгэсэбэ 

16:46

​Комитет по межрегиональным связям Народного Хурала Бурятии подвёл итоги за 25 лет 

16:22

«Наши на Универсиаде»: уроженцы Бурятии помогали творить историю 

15:42

​Что нужно сельским врачам в Бурятии, чтобы пациенты остались довольны? 

15:15

​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаанай дүнгүүд Буряад Уласта соносхогдобо 

14:36

​Буряад Уласай Кабанск аймагай больница заһабарилагдаха 

14:32

Молодые таланты в Улан-Удэ​ отметили всемирный День поэзии  

13:29

​Иисэнгын совхозой 6O жэлэй ойдо  

12:16

​Охват онлайн-кассами возрастёт в Бурятии 

11:48

​«Перезагрузка мышления»: для муниципальных служащих Бурятии организовали стратегическую сессию 

11:30

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба 

11:12

​Сакральные места Бурятии изъяли из программы «Дальневосточный гектар» 

10:42

​Дом, где куётся «золото» - единственный не только в Бурятии, но и в России 

10:11

​Ерахаевтанай бүлэ. Жаран жэл соо эб хамта 

09:32

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая 

08:45

Зурхай на ​22 марта, 17 лунный день 

08:25

Тёплая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 22 марта 

Наши издания