Главная / Новости /Культура / Улаан-Үдэдэ хатарай II фестиваль-мүрысөөн эмхидхэгдэхэ

Улаан-Үдэдэ хатарай II фестиваль-мүрысөөн эмхидхэгдэхэ

10-04-2018

Морихиро Иватын Соёлой жаса Буряадай оперо болон баледэй театртай хамта хүүгэдэй уласхоорондын үдэртэ дашарамдуулан «Большие надежды» гэһэн хатарай II фестиваль-мүрысөөн тухай соносхобо.

Тус мүрысөөндэ хүүгэдэй болон эдиршүүлэй хатарай бүлэгүүд, Улаан-Үдын хатарай колледжын болон соёлой һургуулинуудай хатарай таһагай һурагшад хабаадаха аргатай.

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной майн 1-һээ 15 болотор мүрысөөнэй түрүүшын шата эмхидхэгдэхэ. Хабаадагшад классическа, арадай болон мүнөө үеын хатар гэһэн гурбан һалбаринуудаар ганса, хоёр, гурбан хүнэй болон ансамблиин хатарһан видео-буулгабаринуудые эльгээхэ болоно. Фестивалиин хоёрдохи шатада шэлэн абалгын шатын дүнгүүд согсологдохо юм. Июниин 1-дэ Буряадай оперо болон баледэй театрта һайндэрэй тоглолто эмхидхэгдэжэ, мүрысөөндэ илагшад элирүүлэгдэхэ юм.

Тобшо мэдээн:

Морихиро Иватын Соёлой жаса 2014 ондо ажалаа ябуулжа эхилээ юм. Энэ жаса Ородой Холбоото Уласай Эб найрамдалай орденой кавалер, баледэй хатаршадай уласхоорондын мүрысөөнүүдэй лауреат, Буряадай оперо болон баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Морихиро Ивата эмхидхэн байгуулаа.

Хатарай болбосорол, гэгээрэл, соёлой уг залгамжын баялиг, урлал сахин хүгжөөлгэдэ Соёлой жаса туһаламжа үзүүлдэг. Тиихэдэ залуу бэлигтэй зүжэгшэдые, зохёохы бүлэгүүдые дэмжэхэ, гастрольнуудые, мастер-классуудые болон бусад хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэлгэдэ туһа хүргэдэг юм. 


Теги: Морихиро Ивата хатарай мүрысөөнНаши издания