Главная / Новости /Экономика / 2018 ондо Буряад Уласта хоёр һургуули ашаглалгада тушаагдаха

2018 ондо Буряад Уласта хоёр һургуули ашаглалгада тушаагдаха

10-04-2018

2018 ондо Буряад Уласай эдэй засагай яаманда бюджедһээ мүнгэ зөөри оруулгые бэелүүлэн 1194-һөө бага бэшэ һууритайһургуулинууд баригдаха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Тиихэдэ Улаан-Үдын 112-дохи кварталда 744 һууритай болон Гүрэльбэ һууринда 450 һууритай һургуулинууд баригдаха юм. Энэ барилгада 441, 7 сая түхэриг һомологдонхой. Болбосоролой шэнэ эмхинүүдэй баригдахада, хотын һургуулинууд нэгэ бага сүлөөрхэ. Тиигэбэшье түрүүлэн бэелүүлхэ гол зорилгонуудай нэгэн хадаа гурбадахи халааниие усадхалга болоно.

Буряад Уласта хабдартай үбшэнэй диспансерэй барилга дүүргэхэ гэжэ хараалагданхай. 2018-2020 онуудта тус барилгада 2,9 миллиард түхэриг гаргашалагдаха. Улас дотор фельдшерскэ-акушерскэ 6 пункт, Хэрэн тосхондо хүүгэдэ й поликлиникэ болон хабдартай үбшэнтэнэй диспансерэй дэргэдэ поликлиникэ барилгада мүнгэн һомологдохо юм. Романовка һууринда эмнэлгын түб болон аймагуудһаа үбшэнтэниие вертолёдоор асаржа, тэрэнэй талмай барилгын түсэлэй ажалнууд ябуулагдаха юм. Тэрэнһээ гадуур ниигэмэй удха шанартай эмхинүүд - соёлой, тамирай байшангууд, тэрэ тоодо Хэжэнгэ нютагта тамирай-соёлой байшанай барилга дүүргэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.


Теги: Буряад Уласай Эдэй засагай яаман мүнгэ һомололго һургуулинуудые барилга20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания