Главная / Новости /Спорт / Гүнэйн басагад илалта туйлаба

Гүнэйн басагад илалта туйлаба

12-04-2018

Дымрыл Степановай зээ, Үбэр Байгалай хизаарта Ородой Холбоото Уласай шүүхын сагдаагай (приставуудай) албанай дарга Баясхалан Дамдинжапов шангуудые барюулаа 

Агын Буряадай тойрогой Гүнэй һайхан нютагта Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветеран Дымбрыл Степано­вай дурасхаалда зорюулагдаһан волейболой тэмсээн үнгэрбэ.

Эндэ Ага тойрогой һургуулинуудай басагадай 8 команда хаба­адаа. Тэмсээнэй дүнгөөр Гүнэйн дун­да һургуулиин команда түрүүлбэ. Амитхаашын болон Хүнхэрэй ко­манданууд шангай һууринуудые эзэ­лээ.

Илалта туйлаһан басагад

Эрхим волейбол наадагша гэжэ Гүнэйн хоёр басагад – Сарюна Шарапова (10-дахи анги), Цымжид Загда­ева (8-дахи анги) гэгшэд тодорбо. Амитхаашын һургуулиин һурагша Алтана Жамьянова тусхай шанда хүртэбэ.

Дымбрыл Степановай шанда хүртэхын түлөө тэмсээн заншал­та болоһон юм. Түрэлхидынь энэ тэмсээнэй гаргашыень даадаг, һургуулиин багшанар һайханаар эм­хидхэдэг.

Д. С. Степанов – Эсэгэ ороноо хам­гаалгын дайнда десантник ябаһан. III шатын Алдар Солын, II шатын Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ор­денуудаар болон олон тоото медаль­нуудаар шагнагдаһан юм. 

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги:17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания