Главная / Новости /Спорт / Гүнэйн басагад илалта туйлаба

Гүнэйн басагад илалта туйлаба

12-04-2018

Дымрыл Степановай зээ, Үбэр Байгалай хизаарта Ородой Холбоото Уласай шүүхын сагдаагай (приставуудай) албанай дарга Баясхалан Дамдинжапов шангуудые барюулаа 

Агын Буряадай тойрогой Гүнэй һайхан нютагта Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветеран Дымбрыл Степано­вай дурасхаалда зорюулагдаһан волейболой тэмсээн үнгэрбэ.

Эндэ Ага тойрогой һургуулинуудай басагадай 8 команда хаба­адаа. Тэмсээнэй дүнгөөр Гүнэйн дун­да һургуулиин команда түрүүлбэ. Амитхаашын болон Хүнхэрэй ко­манданууд шангай һууринуудые эзэ­лээ.

Илалта туйлаһан басагад

Эрхим волейбол наадагша гэжэ Гүнэйн хоёр басагад – Сарюна Шарапова (10-дахи анги), Цымжид Загда­ева (8-дахи анги) гэгшэд тодорбо. Амитхаашын һургуулиин һурагша Алтана Жамьянова тусхай шанда хүртэбэ.

Дымбрыл Степановай шанда хүртэхын түлөө тэмсээн заншал­та болоһон юм. Түрэлхидынь энэ тэмсээнэй гаргашыень даадаг, һургуулиин багшанар һайханаар эм­хидхэдэг.

Д. С. Степанов – Эсэгэ ороноо хам­гаалгын дайнда десантник ябаһан. III шатын Алдар Солын, II шатын Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ор­денуудаар болон олон тоото медаль­нуудаар шагнагдаһан юм. 

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги:19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания