Главная / Новости /Общество / Оршон тойронхи байгаали гамнаха зорилготой хэмжээ ябуулга Буряад уласта үнгэргэгдэхэ

Оршон тойронхи байгаали гамнаха зорилготой хэмжээ ябуулга Буряад уласта үнгэргэгдэхэ

12-04-2018

Байгаали хамгаалгын “Харууһата Буряадни. Байгаалиин волонтёр” гэһэн хэмжээ ябуулга Улаан-Үдын Хубисхалай талмай дээрэ үргэнөөр үнгэргэгдэхэнь.Апрелиин 26-да үдэрэй хоёр сагһаа пластик болон шэл амһарта, полиэтилен болон саарһа-макулатура эндэ асаржа тушааха арга боломжо үгтэнэ.

Полиэтиленэй бүридэлдэ ородог бодосууд 100-200 жэл соо үгы болодоггүй гэжэ мэдээжэ. Саг үргэлжэ хэрэглэгдэдэг болоһон полиэтиленэй уута-пакет, орёолто, мэшээг, хушалга гэхэ мэтэеэ бог шоройтой суг хаяжа, эхэ газарайнгаа хүрьһэ гутаана, оршон байгаалияа бузарланабди. Энэ гай тодхор тогтоожо, шанараараа һунадаг, таталдадаг полиэтилен суглуулжа, үйлэдбэридэ тушаажа болоно.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги:Наши издания