Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хабаадана

Буряад Уласай Толгойлогшо Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хабаадана

13-04-2018

Мүнөөдэр, апрелиин 13-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Красноярск хотодо эдэй засагай хуралдаанда хабаадана. Уласай хүтэлбэрилэгшэ Засагай газарай түлөөлэгшэдтэй хамта үйлэдбэриин болон шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын кластернуудай хүгжэлтын оршондо транспортын һалбариин асуудалнуудаар дискуссинуудта хабаадаха юм.

Буряадай түлөөлэгшэд ТЭЦ-2 – һэльбэн шэнэдхэлгэ, Улаан-Үдэдэ бог шорой элдүүрилхэ комплекс барилга болон Буряад уласта уласхоорондын харгын зам хүгжөөлгэ тухай элидхэхэ. Буряад Уласай Толгойлогшо хуби ниилүүлһэн нээмэл Сбербанк бүлгэмэй болон хуби ниилүүлһэн «Красноярское конструкторское бюро «Искра» бүлгэмэй түлөөлэгшэдтэй уулзаха юм. Хуралдаанай үедэ хэлсээнүүд баталагдаха гэжэ түсэблэгдэнэ.

Тобшо мэдээн

«Россия 2018−2024: реализуя потенциал» гэһэн эдэй засагай хуралдаан Красноярск хотодо апрелиин 12-14-нэй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэнэ. Эдэй засагай хуралдаанай хэмжээ ябуулгануудта таба мянган тухай айлшад – олзын хэрэг эрхилэгшэд, ажалай хэрэгэй болон олониитын нэгэдэлнүүдэй, засагай газарай болон олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаха юм. Байгша оной программын ёһоор 80-һаа дээшэ дискуссиин хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газар вице-премьернүүд – Аркадий Дворкович болон Александр Хлопонин гэгшэд түлөөлхэ. Ород гүрэнэй табяад можо нютагуудай түлөөлэгшэд, тэдэнэй тоодо 10 можо нютагай хүтэлбэрилэгшэд хабаадаха. Тиихэдэ дэлхэйн 22 гүрэнүүдэй 160-аад түлөөлэгшэд ерэхээр хараалагданхай.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Красноярск хото Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов эдэй засагай хуралдаан17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания