Главная / Новости /Общество / Улаан-Үдэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудай ажаһуудаг гэрнүүд тусхай тэмдэгтэй болохо

Улаан-Үдэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудай ажаһуудаг гэрнүүд тусхай тэмдэгтэй болохо

16-04-2018

Мүнөөдэр, апрелиин 16-да, «Энэ гэртэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран ажаһуудаг» гэһэн гэртэ үлгэхэ тэмдэг болон улаан одонуудые хотын хороонуудай захиргаануудта «Герой тухай мэдэ» гэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баяр ёһололой оршондо дамжуулагдаба. «Герой тухай мэдэ» гэһэн түсэлэй автор, бүхы арадай фронт хүдэлөөнэй уласай таһагай гэшүүн Марина Аникьева эдэ тэмдэгүүдые барюулба.

«Энэ гэртэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран ажаһуудаг» гэһэн тэмдэг болон улаан одон хадаа ургажа ябаһан улаан бургааһадта Эсэгэ орондоо дурлал, тэдэнэртэ гүрэн түрынгөө түүхэ гүнзэгыгөөр шудалха һонирхол түрүүлхэ гэжэ дурасхаалай хэмжээ ябуулга болоно», – гэжэ Марина Аникьева хэлэбэ.

Энэ акциин зорилго хадаа ветерануудай гэр онсолон тэмдэглэлгэ болоно. Тиихэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадагшадһаа гадуур, бусад байлдаануудта хабаадаһан хүнүүд түсэлдэ орлосохо юм.

«Герой тухай мэдэ» гэһэн түсэл Буряад Уласай Засагай газар, олониитын эмхинүүд, нютагай засагай байгууламжанууд болон сэрэгэй комиссириадууд дэмжэнэ. Ветерануудай гэртэ, байрануудта тэмдэг үлгэхын түлөө гэрэй эзэдһээ зүбшөөл абаха хэрэгтэй.

Мүнөө Буряад Уласта Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 365 ветеранууд ажаһууна. «Энэ гэртэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран ажаһуудаг» гэһэн гэртэ үлгэхэ тэмдэгтэй болгохо гэбэл, бүхы арадай фронт хүдэлөөнэй уласай таһагта хандаха хэрэгтэй. Улаан-Үдэдэ дайнай 178 ветеранууд ажаһуудаг, тэдэнэй 45-ниинь тэмдэг үлгэхэ зүбшөөлөө үгэнхэй.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй бодолгын хүтэлбэриин хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ дайнай ветеранууд17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания