Главная / Новости /Общество / Улаан-Үдэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудай ажаһуудаг гэрнүүд тусхай тэмдэгтэй болохо

Улаан-Үдэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветерануудай ажаһуудаг гэрнүүд тусхай тэмдэгтэй болохо

16-04-2018

Мүнөөдэр, апрелиин 16-да, «Энэ гэртэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран ажаһуудаг» гэһэн гэртэ үлгэхэ тэмдэг болон улаан одонуудые хотын хороонуудай захиргаануудта «Герой тухай мэдэ» гэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баяр ёһололой оршондо дамжуулагдаба. «Герой тухай мэдэ» гэһэн түсэлэй автор, бүхы арадай фронт хүдэлөөнэй уласай таһагай гэшүүн Марина Аникьева эдэ тэмдэгүүдые барюулба.

«Энэ гэртэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран ажаһуудаг» гэһэн тэмдэг болон улаан одон хадаа ургажа ябаһан улаан бургааһадта Эсэгэ орондоо дурлал, тэдэнэртэ гүрэн түрынгөө түүхэ гүнзэгыгөөр шудалха һонирхол түрүүлхэ гэжэ дурасхаалай хэмжээ ябуулга болоно», – гэжэ Марина Аникьева хэлэбэ.

Энэ акциин зорилго хадаа ветерануудай гэр онсолон тэмдэглэлгэ болоно. Тиихэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадагшадһаа гадуур, бусад байлдаануудта хабаадаһан хүнүүд түсэлдэ орлосохо юм.

«Герой тухай мэдэ» гэһэн түсэл Буряад Уласай Засагай газар, олониитын эмхинүүд, нютагай засагай байгууламжанууд болон сэрэгэй комиссириадууд дэмжэнэ. Ветерануудай гэртэ, байрануудта тэмдэг үлгэхын түлөө гэрэй эзэдһээ зүбшөөл абаха хэрэгтэй.

Мүнөө Буряад Уласта Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай 365 ветеранууд ажаһууна. «Энэ гэртэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран ажаһуудаг» гэһэн гэртэ үлгэхэ тэмдэгтэй болгохо гэбэл, бүхы арадай фронт хүдэлөөнэй уласай таһагта хандаха хэрэгтэй. Улаан-Үдэдэ дайнай 178 ветеранууд ажаһуудаг, тэдэнэй 45-ниинь тэмдэг үлгэхэ зүбшөөлөө үгэнхэй.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай мэдээсэлэй бодолгын хүтэлбэриин хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ дайнай ветеранууд17:18

​Глава Бурятии и директор департамента минспорта РФ обсудили строительство крупных спортивных объектов в республике 

17:14

Буряад Уласай Түнхэн аймагта июниин 21-дэ Хүдөөгэй Нааданууд эхилбэ 

16:32

​30 млн рублей потратили в Бурятии на ремонт спортивных объектов к сельским играм 

16:13

​Жители Селенгинского района Бурятии смогут бесплатно обучиться основам бизнеса 

15:47

​Буряад Уласта Ород Уласай спортын яаманай департаментын захирал Александр Росляков 

15:04

​Глава Бурятии открыл новый музей Тункинского нацпарка  

14:20

Буряад Уласта бүлэнэртэ анхарал хандуулна 

13:25

​Улаан-Үдэдэ июниин 23-до жэл бүриин велопробег үнгэрхэ 

11:33

Буряад Уласта ажалгүй эмшэдтэ шэнэ интернет-сайт туһалха 

11:01

​Улаан-Үдэдэ Этигэлэй хамба ламада презентаци зорюулха 

10:09

Буряад Уласта "Талын нүүдэлшэн" фестиваль июлиин 20-до эхилхэ 

09:37

​Буряад уласта ород хэлэнэй ЕГЭ шалгалтада 29 һурагшад эрхимлэбэ 

09:17

​Буряад уласта Байгалай аяншалгын болон хангалгын албанай колледж дүүргэгшэд WorldSkills Russia шалгалта гарана 

08:40

Зурхай на 22 июня, 9 лунный день 

08:15

Жаркая погода и короткие грозовые дожди ожидаются в Бурятии сегодня, 22 июня 

Наши издания