Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэн аймагта ажалаа ябуулна

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэн аймагта ажалаа ябуулна

19-04-2018

Мүнөөдэр, апрелиин 19-дэ, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Түнхэн аймагта ажалаа ябуулна. Уласай хүтэлбэрилэгшэ аймагай захиргаанай, һомонуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй, аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүдтэй уулзаха юм. Үсэгэлдэр үдэшэ аймагай хүтэлбэрилэгшэ Иван Альхеев болон аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Аламжи Сыренов гэгшэд Алексей Цыденовые угтаһан байна.

Алексей Цыденов Түнхэн аймагай ажаһуугшадтай уулзажа, аймаг дотор шиидхэхэ асуудалнуудаар хэлсэхэ юм. Уласай хүтэлбэрилэгшэ ниигэмэй эмхинүүдтэ хүрэхэ түсэбтэй. Энээнһээ урид Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэн аймагаар үнгэрһэн жэлэй июль һарадаябаа гэжэ һануулнабди. Тиихэдэ Алексей Цыденов аяншалгын һалбариин эмхинүүдэй ажалтай танилсаа. Хадаһаа һолжорхо комплекс «Сахатка» гэһэн мүнгэ хүрэнгэ оруулха түсэл хаража, «Саяны» курорт болон парк хүрэжэ, Түнхэнэй дархан газарай болон «Аршан» курортын хүтэлбэрилэгшэд болон хүдэлмэрилэгшэдтэй уулзалгануудые үнгэргөө.

2017 ондо Алексей Цыденов уласай бүхы аймагуудай ажаябуулгатай танилсаа һэн. 2018 ондо уласай хүтэлбэрилэгшэ аймагуудаар ябажа, ажалаа үргэлжэлүүлһээр. Жэлэй эхилһэнһээ хойшо Буряадай Толгойлогшо Хойто-Байгалай, Муяын, Ивалга, Загарай, Кабанск аймагуудаар болон Северобайкальск хото хүрэһэн байна.

Александра Андреевагай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов Буряад Уласай Түнхэн аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Түнхэн аймагтаНаши издания