Главная / Новости /Культура / «Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестивальда Монголой морин хууршадай гүрэнэй ансамбль хабаадаха

«Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестивальда Монголой морин хууршадай гүрэнэй ансамбль хабаадаха

11-05-2018

«Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн уласхоорондын арбадахи фестиваль байгша оной июлиин 20-21-нэй үдэрнүүдтэ Загарай аймагай Асагад һууринай «Талын нүүдэлшэн» гэһэн аяншалгын комплексдо үнгэргэгдэхэ юм. Энэ хэмжээ ябуулгада Монголой морин хууршадай гүрэнэй ансамбль хабаадаха.

Монгол гүрэнэй хууршадай ансамбль анха түрүүшынхиеэ 2014 ондо Буряадай гүрэнэй филармонидо тоглолто үнгэргэһэн байна. Тэдэнэр Европын болон Монголой мэдээжэ хүгжэм найруулагшадай зохёолнуудые зэдэлүүлжэ олондо һайхашаагдаа. Тиихэдэ «Пираты Карибского моря», «Мемуары гейши», «Легенда о пианисте», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» болон бусад олондо мэдээжэ фильмүүдэй хүгжэм гүйсэдхэжэ, хүнүүдэй һонирхол татаһан байна.

1992 ондо байгуулагдаһан ансамбль бүхы дэлхэйдэ нүүдэлшэдэй аялга дуу зэдэлүүлжэ суурхаһан байна. Ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ, дирижёр Цендийн Батчулуун Монгол гүрэндэ морин хуур дээрэ наадагшадай эгээл эрхим багша, дээдэ гарай мэргэжэлтэн юм. Тэрэнэй хүтэлбэри доро Монголдо 60-һаа дээшэ морин хууршад урган гараһан намтартай. Мүнөө эрхим багша Германи, Великобритани болон Япон гүрэнүүдтэ дүшөөд шабинартай. Цендийн Батчулуун хадаа Америкын Холбоото Штадуудай Индиана, Сан-Франциско, Сиэттл, Германиин Мюнхен, Фрайбург, Японой Токио, Осаки, хотонуудай хүгжэмэй һуургуулинууд болон ехэ һургуулинуудта, Сеул хотын уран һайханай университет болон Улаан-Үдын хүгжэмэй һургуулинуудта лекцинүүдые үнгэргэдэг юм.

Ородой Холбоото Улас дотор Владимир Спиваковай «Виртуозы Москвы» ансамбль мэтэ, Монголдо морин хууршадай ансамбль суутай, олондо мэдээжэ юм. Бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ морин хууршадай ансамбль Японой «Suntory Hall», «Accross», «Orchard Hall», Австриин «Musikverein», Нью-Йорк Карнеги Холл гэһэн тайзанууд дээрэ, тиихэдэ Нью-Йорк хотодо ООН-ой танхимда (2003, 2011) болон Париж хотодо ЮНЕСКО эмхиин танхимда, Германи, Швейцари, Австри, Франци, Итали, Канада, Турци, Хитад, Япон, Зүүн Солонгос гүрэнүүдтэ болон Москва хотын Большой театрта тоглолтонуудые нэгэнтэ бэшэ харуулаа.

Морин хууршадай ансамбль монгол туургата арадуудай заншалта хүгжэм, баруун зүгэй классическа болон бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ хүгжэмүүдые зэдэлүүлдэг юм. Морин хууршад Моцарт, Пуччини, Бизе, П.И. Чайковский, А. Хачатурян, Хе Дзинг Хау, Чен Хая, Китаро, А. Пьяцолла, Л. Армстронг, Дж. Гершвин, Д. Брубек, Э. Морриконе гэһэн мэдээжэ хүгжэм найруулагшадай аялга онсо маягаар гүйсэдхэдэг. Бэлиг талаантай ансамблиинхид Майкл Джексонай дуунуудайшье хүгжэм зэдэлүүлдэг юм. 

Анна Огороднигой гэрэл зурагНаши издания