Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Хяагта хотодо 8,5 сая түхэриг һомологдохо

Буряад Уласай Хяагта хотодо 8,5 сая түхэриг һомологдохо

14-05-2018

«Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын түсэлөөр 2018 ондо Хяагта хотодо 8,5 сая түхэриг һомологдохо. Анханай Троицкосавск хото хадаа улас дотор федеральна түүхэдэ удха шанартай һуурин болоно. Тэрэ хадаа үшөө 18-дахи зуун жэлдэ ород-хитад худалдаа наймаанай түб, анханай наймаашадай (купецүүдэй) баян хото гэжэ алдаршаһан юм.

Мүнөөшье хүрэтэр Хяагта хотодо тэрэ сагай соёлой-түүхын байшанууд бии. Теэд тэдэниие заһабарилха хэрэгтэй. 2017 ондо Хяагтын Түбэй паркда «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн түсэлөөр заһабарилгын ажалнууд хэгдэжэ эхилээ. Тиихэдэ фонтан заһабарилан шэнэлэгдэжэ, һандалинууд болон бог шоройн һабанууд табигдаһан байна. Энэ хэрэгтэ 455 мянган түхэриг гаргашалагдаа. Байгша ондо заһабарилгын ажалнууд үргэлжэлүүлэгдэнэ. Хяагта хотын паркда һандали дээрэ һууһан анханай наймашанай скульптура табигдаха. Москвагай можын Электросталь хотын Владимир Хаталах бүтээлэй автор юм. Бүхыдөө 550 түхэригэй скульптуранууд парк шэмэглэхэ юм.

Хяагта хотын олониитын газарнуудые болбосон түхэлтэй болгохо хэрэгтэ федеральна, уласай бюджедүүдһээ 8 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдохо юм.

«Чикойская гудамжада оршодог 8-дахи, 10-дахи гэрнүүдэй газаа хүүгэдэй нааданай комплекс табигдаха. Мартын 18-да ажаһуугшадай һунгаһан «Музейн дэргэдэ» гэһэн амаралгын газар, «Калинина – Набережная» сквертэ заһабарилгын ажалнууд хэгдэхэ», - гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайдай уялга дүүргэгшэ Евгений Коркин тэмдэглэбэ.

Бага хотонуудые болон түүхэтэ һууринуудые болбосон түхэлтэй болгохо талаар Бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаха тухай Буряадай табан хотонууд мэдүүлгэ оруулһан байна. Тэрэ тоодо, Хяагта хото. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай үүсхэлээр энэ мүрысөөн үнгэргэгдэнэ. Мүрысөөнэй шангай жаса 5 миллиард түхэриг юм. Ород гүрэнэй түүхэтэ һууринуудай ороһон 53 мэдүүлгэнүүдһээ 20-ниинь шанда хүртэхэ. Энэ мүрысөөндэ Хяагта хото түрүүлээ һаа, 50 сая түхэригэй шанда хүртэхэ юм.

Тиихэдэ Хяагта хотын захиргаан аймагай бюджетһээ заһабарилгын ажалнуудые ябуулна. Май һарын һүүл багта Хяагта хотын эхи һуури табиһан, мэдээжэ олзын хэрэг эрхилэгшэ, граф Савва Лукич Рагузинскийн хүшөө асарагдажа табигдаха юм. дэлхэй дээрэ Рагузинскийда зорюулһан гурбан хүшөө бии юм. Нэгэниинь Ородой Холбоото Уласай Ленинградска можын Шлиссельбург хотодо оршодог юм. Энэл хотодо 1703 ондо Савва Лукис анха түрүүшынхиеэ нэгэ дүгээр Пётр хаантай уулзаһан байна. Үшөө тиихэдэ Босни гүрэндэ болон графай түрэһэн тоонто Сербидэ бии юм.Наши издания