Главная / Новости /Культура / Бүхэроссиин фестивальда «Уряал» болон «Забава» ансамбльнууд уласаа түлөөлхэ

Бүхэроссиин фестивальда «Уряал» болон «Забава» ансамбльнууд уласаа түлөөлхэ

16-05-2018

Майн 21-дэ Новосибирск хотодо хоорой Бүхэроссиин фестивалиин тойрогой шата үнгэргэгдэхэ юм. Энэ фестиваль гурбан шатада эмхидхэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта уласай шата март-апрель һарануудта эмхидхэгдээ. Удаань федеральна тойрогуудай хэмжээндэ мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, 2018 оной ноябрь һарада фестивалиин түгэсхэлэй шата эмхидхэгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаман, Хоорой бүхэроссиин олониитэ тус фестиваль дэмжэнэ. Арадай дуунуудые гүйсэдхэдэг мэргэжэлтэ, һуража байһан, дуратайшуулай хоорнууд наһанай хоёр хизаарлалтаар фестивальда хабаадаха аргатай.

Бүхэроссиин фестивалиин уласай шата Улаан-Үдэдэ мартын 17-до үнгэргэгдэһэн байна гээд һануулая. Энэ хэмжээ ябуулгада Тарбагатай, Ивалга, Хяагта, Мухар-Шэбэр аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын хоорой 15 коллектив хабаадаа. Уласай шатада «Арадай дуу, хатарай «Забава» театр болон арадай аман зохёолой «Уряал» ансамбль түрүүлһэн байна. Тиимэһээ эдэ хоёр зохёёохы бүлэгүүд тойрогой шатада Бүхэросиин фестивальда уласаа түлөөлхэ юм. 

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Новосибирск хото хоор18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания