Главная / Новости /Культура / «Байгал» театрай артистка Токио хотодо тоглолтодо хабаадаха

«Байгал» театрай артистка Токио хотодо тоглолтодо хабаадаха

16-05-2018

Байгша оной майн 19-дэ Токио хотын Suntory Hall гэһэн тоглолтын танхимда «АСАР | ASAR» ансамблиин тоглолто үнгэргэгдэхэ юм. Жэл бүри тэрэнэй бүридэлдэ морин хууршадай уласхоорондын эблэлэй (World MorinKhuur Assosiation) гэшүүд ородог юм. 2018 оной тоглолтодо Германи, Австри, Монгол, Хитад, Япони гүрэнүүдэй болон Ородой Холбоото Уласай хүгжэмшэд хабаадаха.

Буряад Уласай габьяата артистка, «Байгал» театрай морин хууршан Лариса Шаралдаева Токио хотодо үнгэргэгдэхэ уласхоорондын тоглолтодо Ородой Холбоото Уласаа түлөөлхэ юм. Мүнөө Лариса Шаралдаева Токио хотодо уласхоорондын хэмжээнэй тоглолтодо бэлэдхэл гарана. Бэлиг талаантай артистка энэ ансамбльтай хамта 5-дахияа хабаадаха юм гэжэ тэмдэглэлтэй.

Монголой мэдээжэ хүгжэм найруулагша Нацагийи Жанцанноров, Зундуйн Хангал, Бямбасурэн Шарав болон Аюшийн Бат-Эрдэнэ гэгшэдэй бүтээлнүүд энэ тоглолтодо зэдэлхэ гэжэ мэдээжэ.

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай соёлой яаманНаши издания