Главная / Новости /Власть / Ород гүрэнэй Үйлэдбэри хүгжөөлгын болон Буряад Уласай харюусалга даалгын жаса хэлсээ баталба

Ород гүрэнэй Үйлэдбэри хүгжөөлгын болон Буряад Уласай харюусалга даалгын жаса хэлсээ баталба

08-06-2018

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэри хүгжөөлгын жасын захиралай орлогшо Юрий Шамков болон үйлэдбэри хүгжөөлгын, дунда, бага олзын хэрэг эрхилэлгын субъектнүүдтэ урьһаламжа абаха талаар туһа хүргэдэг Буряад Уласай харюусалга даалгын жасын захирал Андрей Пермяков ажалаа суг ябуулха тухай хэлсээ баталба.

Энэ хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайд Денис Мантуров болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадалсаа.

Ород гүрэнэй Үйлэдбэри хүгжөөлгын болон Буряад Уласай харюусалга даалгын жасанууд гүрэнэй программаар түсэлнүүдтэ мүнгэнэй һомололго яажа бэелүүлэгдэхэб, ямар ажал хэгдэхэб гэжэ хэлсээндэ хэлэгдэнэ. Тэрэнэй ёһоор, Буряад уласай үйлэдбэринүүд өөдынгөө түсэл бэелүүлгэдэ федеральна-уласай 20 саяһаа дээшэ урьһаламжа абаха аргатай. Тиихэдэ федеральна жаса - мүнгэнэй 70 хубииень, уласай жаса 30 хубииень даажа абаха. Мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлхэ шиидхэбэри Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэри хүгжөөлгын жасын Мэргэжэлтэ шүүбэришэдэй зүблэл абаха юм. Урьһаламжа абаха талаар эрилтэнүүд федеральна жасын стандартаар бэелүүлэгдэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото олзын хэрэг эрхилэлгэ Алексей Цыденов мүнгэ һомололгын түсэлнүүд мүнгэн тэдхэмжэ Денис МантуровНаши издания