Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта ойн түймэрнүүд унтараагдана

Буряад Уласта ойн түймэрнүүд унтараагдана

09-06-2018

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласай Зэдэ, Ярууна, Загарай,Муяын, Хойто-Байгалай аймагуудай дэбисхэртэ ойн 6 түймэр гараһан байна. Үдэрэй туршада Загарай аймагатай гараһан түймэр сарагдаа. Тэдэнэй дүрбэн түймэр залинһаа гараа гэжэ Ойн ажахын хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Тиихэдэ Сэлэнгэ аймагта Баталан хамгаалгын яаманай мэдэлэй 281 гектар газарта гараһан ойн түймэр сарагдаа.

Үбэр-Байгалай авиациин ойн харуулай түймэр сарагшад-парашютистнар, онсо байдалай талаар яаманай хүдэлмэрилэгшэд, ой ашаглагшад – хамтадаа 100-һаа дээшэ хүн түймэр саралгада хабаадаа. Түймэр саралгын хорёод техникэ хэрэглэгдээ.

Буряад Уласай дэбихэртэ түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдонхой. Онсо гуримай үедэ ойдо орохо хоригдоно. Эдэ дүримдэ хайша хэрэгээр хандабал, эрхэтэд - 4 мянганһаа 5 мянган хүрэтэр; харюусалгата нюурнууд – 20 мянганһаа 40 мянган хүрэтэр, юридическа нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянган хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад ажаһуугшадта хандана.  


Теги: Буряад Улас ойн түймэрнүүд ойн түймэрэй аюултай хаһаНаши издания