Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов арад зониие һайндэрөөр амаршалба

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов арад зониие һайндэрөөр амаршалба

13-06-2018

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 12-то Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ниислэл түб хотын Зүблөөнэй талмайда үнгэрһэн хэмжээ ябуулгада Ородой  Уласай Үдэрөөр хотын ажаһуугшадые болон айлшадые амаршалаа.

  • - Россиин Үдэр – гүрэнэймнай бүхы ажаһуугшадые нэгэдүүлдэг, хани барисаанай һайндэр. Гүрэнэймнай ерээдүй манай хүсэнэй, манай гарта. Ямараар бидэ ажаhуунабди, ажалланабди, тиигээд лэ гүрэмнай ажаһууна. Хэрбэеэ манай гүрэн хүсэ ехэтэй байбал, бидэшье хүсэтэй байхабди. Бидэнэрэй хүсэн, гүрэн нютагаймнай хүсэн. Бүхы юумэн манай гарта: манай мүнөөдэрэй ажабайдал ба ерээдүй. Таа бүгэдэниие һайндэрөөр амаршалнаб, Россиин Үдэрөөр, - гээд Буряад Уласай толгойлогшо хэлэбэ.

Буряад уласай дуунай бүлгэмүүдэй 600 гэшүүд аялгата дуугаар баяр ёһололгын тоглолто нээгээ. Гүрэн тухай дуунуудые дуушад зэдэлүүлбэ.

  • - Баяр ёһололгын һайндэртэ бидэ хоровой ассамблей эмхидхээбди. Мүнөөдэрэй дуунууд  гүрэн нютагтаа дуратай байһан тухай, - гээд Буряад уласай соёлой яаманай сайд Соелма Дагаева тэмдэглээ.

Тэрэнэй удаа “Минии нютаг – Ородой  Улас” гэжэ флеш-моб харагшад һонирхожо хараба. Буряад оперо болон эстрадын дуушад, «Байгал» хатарай ба дуунай театр, «Забава» гэжэ ород арадай дуунай ба хатарай бүлгэм, буряад уласай гүрэнэй цирк тоглолтодо хабаадажа, зониие баярлуулаа.


Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания