Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Хяагта хотодо үнгэрһэн хэмжээ ябуулгануудта хабаадаба

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Хяагта хотодо үнгэрһэн хэмжээ ябуулгануудта хабаадаба

13-06-2018

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 11-дэ Хяагта аймагай 95 жэлэй ойн баярта, мүн Хяагта хотын 290 жэлдэ болон “Древо согласия - 2018” гэһэн уласхоорондын үндэһэ яһатанай соёлой фестивальда зорюулагдаһан баяр ёһололгын хэмжээ ябуулгануудта Буряад Уласай толгойлогшо хабаадаа.

Хяагта хотын байгуулагша, ородой гадаадын харилсаанай талаар ажалладаг мэргэжэлтэн (дипломат) Савва Рагузинский гэгшын нэрэ мүнхэлжэ эндэ хүшөө баригдаа. Баяр ёһололой үдэр тус хүшөө нээгдэбэ.

Энэ хүнэй ашаар хитад-ородой хэлсээн баталагдажа, хоёр гүрэнэй хоорондо хилэ татагдаһан түүхэтэй. 19 зуун жэлэй хахадтань хүрэтэр Хяагта хитад ба ородой хоорондохи наймаанай гол шухала хото байһан.

“Эдэ үдэрнүүдтэ Ород Уласай, Монголой, Хитадай юрэнхылэгшэнүүдэй уулзалга болоо. Найданаб, тус уулзалга манай гүрэнүүдэй хоорондохи харилсаа холбоо гүнзэгы болгоохо, - гээд уласай толгойлогшо хэлэбэ.

 Алексей Цыденовые өөрынгөө туйлалтануудтай һомонууд, аймагай эмхинүүд  танилсуулаа.

“История в лицах и судьбах” гэжэ үзэсхэлэн В.А.Обручевой нэрэмжэтэ музей соо үнгэрбэ.

Заншалта ёһоороо монголой болон буряадай ажаһуугшадые суглуулдаг “Древо согласия” гэһэн үндэһэ яһатанай соёлой фестивалиин болон аймагай ойн баярай нээлгэндэ Буряад Уласай толгойлогшо Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиевтай, Монголой Сэлэнгэ аймагай можын дарга (губернатор) Ш.Оргилтой болон бусад хүндэтэ айлшадтай суг хамта хабаадаа.

“Агууехэ сайн замай түб дахинаа Хяагта хотодо эмхидхэгдэжэ эхилээ. Уласхоорондын түмэр замаар ашаа зөөлгэн ехээр хэгдэнэ. Ашаанай болон хүнгэн транспортын харилсаанай ехэ болохыень ерээдүйдэ хүлеэнэбди. “Хяагта” гэһэн автомобильна табилгын газарай һэргээн шэнэдхэлгэ энэ жэлдэ дүүргэгдэхээр хараалагдана. Мүн Хяагта хүрэтэр харгы зам заһагдажа тушаагдаха. Һайн хубилалтануудай үрэ дүнгүүдые удаадахи ойн баярта мэдэрхэбди, - гээд Буряад Уласай толгойлогшо хэлээ. 


Теги: Буряад Уласай Толгойлогшо Буряад Уласай Хяагта аймагНаши издания