Главная / Новости /Власть / Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо

19-06-2018

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 14-дэ Хабаровск хотын хизаарай хүгжэмэй театрта Буряад уласай оперо болон баледэй театр зунай гастрольнуудаа эхилээ. Буряад бүлэг Лев Книппер ба Бау Ямпиловай хүгжэмтэ балет “Красавица Ангара» сугларагшадта дурадхаба. Морихиро Ивата энэ зүжэгые шэнээр табиһан байна.

Буряад хатаршад Хабаровск хотодо сурбалжалагшадтай уулзажа, ябалган тухайгаа хөөрэжэ үгэбэ. Энэ гастрольнуудыень Буряад Уласай соёлой яаман, Буряад Уласай Засагай газар, гастрольно ажаябуулгын туһаламжын Федеральна Түб, Ород Уласай соёлой яаман үнгэргэнэд.

Сурбалжалагшадай урда Хабаровск хотодо Япон гүрэнэй генеральна элшэн түлөөлэгшэ (консул) Хироюки Ямамото, Хабаровск хизаарай соёлой яаманай 1-дэхи сайдын орлогшо Марина Лоскутникова, Хабаровск хотын хүгжэмэй театрай захирал Владимир Кузнецов, гастрольнуудай хүтэлбэрилэгшэ Давид Дондупов ба Буряад уласай оперо болон баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Морихиро Ивата үгэ барибад.

Хироюки Ямамото буряад театрай Хабаровск хото ерэһэндэнь ехэ баяраа мэдүүлээд, иигэжэ хэлээ: “Морихиро Ивата хоёр гүрэнүүдэй хоорондохи эб найрамдалые тэмдэглэһэн хүн. Ород Уласта Япон гүрэнэй жэлэй хэмжээ ябуулгануудта энэ тоглолто оролсоно. Тиимэһээ бидэ ехэ омогорхонобди”.

Хабаровск хотодо буряад театр 7 тоглолто табиха. Нэрлэбэл, “Лебединое озеро”, “Дон Кихот”, “Корсар”,“Тоска”, “Бал-маскарад”, “Баледэй үдэшэ” болон “Гала-тоглолто”.

Тэрэнэй удаа театр июниин 20-до Комсомольск-на Амуре хотодо, июниин 24-һөө 28 хүрэтэр Владивосток хотодо гастрольнуудаа үнгэргэхэ. 


Теги: буряад соёл Хабаровск хотоНаши издания