Главная / Новости /Общество / ​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха

19-06-2018

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Ниислэл Улаан-Үдэ хотын эрэмдэг хүүгэдэй шүдыень ООО “Дентапроф” гэһэн эмхидэ миинтэ аргалха. Иимэ аргалалга гүрэнэй газар нютагай программаар хэгдэнэ.

Энээн тушаа мэдээсэл 8(3012) 55-55-49 гэһэн утаһаар хонходожо абахада болоно. Иимэ хаягаар ошохо хэрэгтэй: Улаан-Үдэ хото, Гагаринай гудамжа, 16”а”, “Элеватор”.

“Үдэрэй стационарта үхибүүдтэ ба ехэшүүлдэ аргын туһаламжа хүргэлгэ” гэһэн Буряад Уласай №1102-ОД 27.07.2017 оной Буряад уласай элүүрые хамгаалгын яаманай зарлигаар шүдэеэ аргалха эрхэ үгтэнэ. 


Теги: Буряад орон Буряад Уласай Улаан-ҮдэНаши издания