Главная / Новости /Власть / Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха

19-06-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 20-до Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэлэй ээлжээтэ зүблөөн үнгэрхэ. Энэ суглаанда һунгамалнууд  ээлжээтэ 30-дахи сессидэ хэлсэгдэхэ асуудалнуудые шиидхэхэ. Тиин байгша оной 3-дахи болон 4-дэхи гурбан һарануудай Арадай Хуралай зүблэлэй хүдэлмэриин түсэб байгуулагдаха.

Тэрэнэй удаа һунгамалнууд “О земле” гэһэн 12.1 уласай хуулиин бэелүүлгэ тухай хэлсэхэ. Энэ хуули ёһон соо гүрэнэй ба һомонуудай мэдэлэй газарнуудые наймаагүйгөөр хүлһөөр үгэлгэ (арендэ) ба түлбэригүй үгтэлгэ тухай хэлэгдэнэ. Хуули ёһоной зорилго хадаа хэрэглэгдэдэггүй газарнуудые ажахыда хэрэглэжэ эхилхэ. Тус зүблөөндэ бэлдэжэ, газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной һунгамалнууд Тарбагатай ба Кабанск аймагуудта 2 зүблөө үнгэргөө. 


Теги: Буряад орон Буряад Уласай Улаан-Үдэ18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания