Главная / Новости /Власть / Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха

19-06-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 20-до Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэлэй ээлжээтэ зүблөөн үнгэрхэ. Энэ суглаанда һунгамалнууд  ээлжээтэ 30-дахи сессидэ хэлсэгдэхэ асуудалнуудые шиидхэхэ. Тиин байгша оной 3-дахи болон 4-дэхи гурбан һарануудай Арадай Хуралай зүблэлэй хүдэлмэриин түсэб байгуулагдаха.

Тэрэнэй удаа һунгамалнууд “О земле” гэһэн 12.1 уласай хуулиин бэелүүлгэ тухай хэлсэхэ. Энэ хуули ёһон соо гүрэнэй ба һомонуудай мэдэлэй газарнуудые наймаагүйгөөр хүлһөөр үгэлгэ (арендэ) ба түлбэригүй үгтэлгэ тухай хэлэгдэнэ. Хуули ёһоной зорилго хадаа хэрэглэгдэдэггүй газарнуудые ажахыда хэрэглэжэ эхилхэ. Тус зүблөөндэ бэлдэжэ, газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной һунгамалнууд Тарбагатай ба Кабанск аймагуудта 2 зүблөө үнгэргөө. 


Теги: Буряад орон Буряад Уласай Улаан-Үдэ17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания