Главная / Новости /Власть / Монголдо үнгэрhэн 8-дахи уласхоорондын уулзалгада ​Буряад уласай түлөөлэгшэд хабаадалсаа

Монголдо үнгэрhэн 8-дахи уласхоорондын уулзалгада ​Буряад уласай түлөөлэгшэд хабаадалсаа

21-06-2018

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 13-15-да, Улаан-Баатарта мал үдхэлгые тогтууритайгаар хүгжөөхэ талаар дэлхэйн хэмжээнэй программа 8-дахи уласхоорондын олон талын суг хамтын холбооной уулзалгада хэлсэгдээ.

Хэмжээ ябуулгада дэлхэйн 34 гүрэнүүдһээ 140 хабаадагшад сугларба. Энэдхэг, Лаос, Кыргызстан, Монголой хүдөө ажахын яамануудай хабаадалгатайгаар “Мал үдхэлгын бэлшээриин онсо” гэһэн темээр Монголой хүнгэн үйлэдбэрилгын ба хүдөө ажахын, эдеэ хоолой яаман хөөрэлдөө ябуулаа. Буряад Уласай делегаци хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай хорооной нютаг газарнуудые хүгжэлгын ба мүнгэ һомололгын хорооной түрүүлэгшэ Далай Галсанов ударидагшатай тус хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа.

Ород Уласай эдеэ хоолой үйлэдбэри, гүйгөөшэ моридые, модо ба үрэһэ, һайн үүлтэрэй эбэртэ бодо мал Монгол руу эльгээхэ тухай Монголой хүнгэн үйлэдбэрилгын ба хүдөө ажахын, эдеэ хоолой яаманай гүрэнэй секретарь Даажин Энхбаттай уулзалга үнгэрөө. Тэрээнтэй Монголһоо мяха асарха тухай хэлсэгдэбэ. Мүнөөдэр   манай гүрэн руу мяха наймаанда эльгээхэ зүбшөөл монголой 29 үйлэдбэриин зургаануудта бии.

Буряад уласай түлөөлэгшэд Дархан хотын “ЭкоВуул ХХК» үйлэдбэрин зургаан хүрэжэ, хүтэлбэрилэгшэтэйнь уулзаа. Хүтэлбэрилэгшэнь Б.Эрдэнэ нооһо элдүүрилгэ тухай хөөрэжэ үгөөд, суг хамта ажаллаха хүсэлөө мэдүүлбэ.

Монгол орон байгаали хамгаалалгын һайн шанартай мяха үйлэдбэрилдэг, бэлшээритэ мал үдхэлгын ехэ гүрэн гээд тоологдоно.

Монгол орон үйлэдбэриеэ наймаалха дэлгүүр үргэдхэхөөр ехэ  һонирхоно. Тиин мал үдхэлгэеэ улам һайжаруулха тухай бодоно. Хэмжээ ябуулгада мал үдхэлгын  ба мал харалгын заншалнуудые харуулаа. 


Теги: Буряад орон Монгол Улаанбаатар18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания