Главная / Новости /Власть / Монголдо үнгэрhэн 8-дахи уласхоорондын уулзалгада ​Буряад уласай түлөөлэгшэд хабаадалсаа

Монголдо үнгэрhэн 8-дахи уласхоорондын уулзалгада ​Буряад уласай түлөөлэгшэд хабаадалсаа

21-06-2018

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 13-15-да, Улаан-Баатарта мал үдхэлгые тогтууритайгаар хүгжөөхэ талаар дэлхэйн хэмжээнэй программа 8-дахи уласхоорондын олон талын суг хамтын холбооной уулзалгада хэлсэгдээ.

Хэмжээ ябуулгада дэлхэйн 34 гүрэнүүдһээ 140 хабаадагшад сугларба. Энэдхэг, Лаос, Кыргызстан, Монголой хүдөө ажахын яамануудай хабаадалгатайгаар “Мал үдхэлгын бэлшээриин онсо” гэһэн темээр Монголой хүнгэн үйлэдбэрилгын ба хүдөө ажахын, эдеэ хоолой яаман хөөрэлдөө ябуулаа. Буряад Уласай делегаци хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай хорооной нютаг газарнуудые хүгжэлгын ба мүнгэ һомололгын хорооной түрүүлэгшэ Далай Галсанов ударидагшатай тус хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа.

Ород Уласай эдеэ хоолой үйлэдбэри, гүйгөөшэ моридые, модо ба үрэһэ, һайн үүлтэрэй эбэртэ бодо мал Монгол руу эльгээхэ тухай Монголой хүнгэн үйлэдбэрилгын ба хүдөө ажахын, эдеэ хоолой яаманай гүрэнэй секретарь Даажин Энхбаттай уулзалга үнгэрөө. Тэрээнтэй Монголһоо мяха асарха тухай хэлсэгдэбэ. Мүнөөдэр   манай гүрэн руу мяха наймаанда эльгээхэ зүбшөөл монголой 29 үйлэдбэриин зургаануудта бии.

Буряад уласай түлөөлэгшэд Дархан хотын “ЭкоВуул ХХК» үйлэдбэрин зургаан хүрэжэ, хүтэлбэрилэгшэтэйнь уулзаа. Хүтэлбэрилэгшэнь Б.Эрдэнэ нооһо элдүүрилгэ тухай хөөрэжэ үгөөд, суг хамта ажаллаха хүсэлөө мэдүүлбэ.

Монгол орон байгаали хамгаалалгын һайн шанартай мяха үйлэдбэрилдэг, бэлшээритэ мал үдхэлгын ехэ гүрэн гээд тоологдоно.

Монгол орон үйлэдбэриеэ наймаалха дэлгүүр үргэдхэхөөр ехэ  һонирхоно. Тиин мал үдхэлгэеэ улам һайжаруулха тухай бодоно. Хэмжээ ябуулгада мал үдхэлгын  ба мал харалгын заншалнуудые харуулаа. 


Теги: Буряад орон Монгол Улаанбаатар17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания