Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта наһажаал зондо миинтэ компьютерна курсанууд үнгэргэгдэхэ

​Буряад уласта наһажаал зондо миинтэ компьютерна курсанууд үнгэргэгдэхэ

21-06-2018

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Иимэ һуралсал сентябрьһаа ноябрь болотор ябуулагдаха. Гүрэнэй мэдээсэлэй аргануудтай наһажаал зониие танилсуулха зорилготойгоор энэ һуралсалые Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман ябуулна.

Байгша ондо Буряад уласай Ивалга, Баргажан, Захаамин, Хяагта, Хори аймагуудай болон Улаан-Үдын ажал хэдэггүй наһатай зон хүн зондо ниигэмэй туһаламжын гүрэнэй түбтэ хандажа болоно. Нэн түрүүн тэдэнэр хэрэгтэй дансануудые (паспорт, трудовой книжкэ) энэ түб руу асаржа харуулха ёһотой.

Бүри тодорхой мэдээсэл иимэ хаягуудаар ба утаһаар мэдэхэдэ болоно:

1. Хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын таһаг: Иволгинск, Ленинэй гудамжа, 62, тел.: 89024520033, 8(30140) 41-125, 41-123

2. Хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын таһаг: Баргажан, Бр. Козулиных гудамжа, 66, тел.: 89024520014, 89024520015, 8(30131)43225

3. Хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын таһаг: Хори, Первомайская гудамжа, 41, тел.: 8(3012) 23-6-79; 8(3012)22-0-34

4. Хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын таһаг: Закаменск, Ленинэй гудамжа, 23, тел.: 8(30137)45770, 89024520031

5. Хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын таһаг: Кяхта, Пролетарская гудамжа, 22, тел.: 8(30142)92356, 89024520044

6. Хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын таһаг: Улаан-Үдэ, бульвар Карла Маркса, 14, тел.: 8(3012) 23-28-67.


Теги: Буряад орон Буряад-УласНаши издания