Главная / Новости /Власть / Владимир Путинай зарлигаар Буряад Уласта ажал эхилэнхэй

Владимир Путинай зарлигаар Буряад Уласта ажал эхилэнхэй

21-06-2018

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг 

Байгша оной апрель һарада Ородой Холбоото Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путин нютаг можонуудай һалбаринуудай дунда  тэмсээ хүгжөөхэ талаар Гүрэнэй Зүблэл үнгэргэһэн байна. Тус суглаанай дүнгүүдээр 15.05.2018 №817-ГС зарлигаар даабаринууд бэлдэгдээ.

Буряад Уласай эд засагай хүгжэлтын  Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Зураевай хүтэлбэри доро үрдилдэн тэмсээ хүгжөөхэ талаар уласай тусхай эрхэтэ бүлэг үнгэрэгшэ зүблөөндэ даабаринуудай бэелүүлгэ тухай хөөрэлдэбэ.
Мүнөөдэр уласай эд засагай яаманаар зарим эд засагай һалбарида тэмсээнэй хүгжэлтын сэгнэлтэ тооложо гаргагдаха. Тиин һалбаринуудта үрдилдэн тэмсээнүүдэй хүгжэлтын талаар хэмжээ ябуулгануудай түсэб табигданхай.

Буряад Уласай эд засагай яаманай орлогшо Владимир Смолинай тэмдэглэһээр, Ородой уласай даабариин хажуугаар, декабриин 2017 ондо юрэнхылэгшын зарлиг ба тэмсээ хүгжөөлгын Үндэһэтэнэй түсэб гэршэлэгдэнхэй. Тиимэһээ уласай яаманууд болон гүрэнэй эмхинүүд тус дансануудые бэелүүлхэ зорилготойгоор ажалаа эрхилээ.
Байгша оной июлиин 31-дэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой федеральна антимонопольна албанай  хүтэлбэрилэгшын орлогшо Анатолий Голомолзинтай зүблөө үнгэргэхэ түсэбтэй. 


Теги: Буряад орон Буряад Уласай Улаан-Үдэ17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания