Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта Байгалай аяншалгын болон хангалгын албанай колледж дүүргэгшэд WorldSkills Russia шалгалта гарана

​Буряад уласта Байгалай аяншалгын болон хангалгын албанай колледж дүүргэгшэд WorldSkills Russia шалгалта гарана

22-06-2018

Байгалай аяншалгын болон хангалгын албанай колледжын гэрэл зураг

Байгша оной июниин 18-һаа июниин 21 болотор Ворлдскиллс Россия стандартаар харалгын шалгалта Байгалай аяншалгын болон хангалгын албанай колледждо үнгэрөө. “Тогоошон, кондитер” мэргэжэлэй дүүргэгшэд гүрэнэй аттестаци гараба.

11,5 сагай туршада шалгалтын хабаадагшад 6 даабари хээ. Нэрлэбэл, “Хүйтэн эдеэн Finger food», «Далайн үйлэдбэритэ эдеэн”, “Заварной кремтэй десерт”, “Хүйтэн эдеэн”, “Винегрет”, “Шубуунай мяханай халуун эдеэн”, “Десерт” талханай эдеэнэй зүйл.

Хабаадагшадай даабаринуудые уласай болбосоролой мэргэжэлтэ эмхинүүдэй багшанар болон экспертнүүд шалгаа. 


Теги: Буряад орон Буряад Уласай Улаан-ҮдэНаши издания