Главная / Новости /Происшествия / ​Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласта 30 га талмай газарта түймэр һүжэрбэ

​Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласта 30 га талмай газарта түймэр һүжэрбэ

02-07-2018

гэрэл зураг pixeby.com

Үнгэрһэн үдэр уласай дэбисхэртэ Зэдэ, Байгал шадар, Хойто Байгал аймагуудта болон Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэндэ 9 түймэр саралгын ажал ябуулагдаа. Хойто Байгалай аймагай дэбисхэртэ олон түймэрнүүд  залинта аадарһаа боложо эхилһэн байна. Тэндэ ойн харуулшад 6 түймэр сарахын ажал ябуулнад.

Байгша оной июлиин 1-нэй 0.00 сагай байдалаар, 5 түймэрэй 9-ниинь ойн харуулшадаар сарагдаа. Мүн тиихэдэ, Хойто Байгалай аймагта 3 түймэр, Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэндэ – 1 түймэр һүжэрэнхэй. 

Үнгэрһэн үдэрэй туршада 30 га талмайда түймэр һүжэрбэ. Бүхыдөө түймэр саралгада 90 хүн хүдэлөө, ойн түймэршэдэй 25 техникэ хэрэглэгдээ.

Улаан-Үдэ хото болон уласай түбэй дэбисхэрэй тэнгэри бүрхөөһэн утаан хүршэ можонуудһаа – Эрхүү болон Красноярск хизаарһаа татагдаа гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдонхой. Онсо байдалай дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, ажаһуугшад 4 мянгаһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд – 20 000-һаа 40000 түхэриг хүрэтэр, юридическэ нюурнууд – 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.


Теги: Буряад Улас түймэр18:37

​Фестиваль традиционных обрядов бурят стартовал в Улан-Удэ 

18:20

​Почему Бурятия теряет лес? 

17:47

​Спортсменку из Бурятии Кристину Ткачёву чествовали в Народном Хурале 

17:25

​Как Гунга Туденов обосновал систему современного общебурятского стихосложения 

17:00

​Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадта түгэсэбэ 

16:46

​Комитет по межрегиональным связям Народного Хурала Бурятии подвёл итоги за 25 лет 

16:22

«Наши на Универсиаде»: уроженцы Бурятии помогали творить историю 

15:42

​Что нужно сельским врачам в Бурятии, чтобы пациенты остались довольны? 

15:15

​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаанай дүнгүүд Буряад Уласта соносхогдобо 

14:36

​Буряад Уласай Кабанск аймагай больница заһабарилагдаха 

14:32

Молодые таланты в Улан-Удэ​ отметили всемирный День поэзии  

13:29

​Иисэнгын совхозой 6O жэлэй ойдо  

12:16

​Охват онлайн-кассами возрастёт в Бурятии 

11:48

​«Перезагрузка мышления»: для муниципальных служащих Бурятии организовали стратегическую сессию 

11:30

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба 

11:12

​Сакральные места Бурятии изъяли из программы «Дальневосточный гектар» 

10:42

​Дом, где куётся «золото» - единственный не только в Бурятии, но и в России 

10:11

​Ерахаевтанай бүлэ. Жаран жэл соо эб хамта 

09:32

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая 

08:45

Зурхай на ​22 марта, 17 лунный день 

08:25

Тёплая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 22 марта 

Наши издания