Главная / Новости /Происшествия / ​Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласта 30 га талмай газарта түймэр һүжэрбэ

​Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад уласта 30 га талмай газарта түймэр һүжэрбэ

02-07-2018

гэрэл зураг pixeby.com

Үнгэрһэн үдэр уласай дэбисхэртэ Зэдэ, Байгал шадар, Хойто Байгал аймагуудта болон Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэндэ 9 түймэр саралгын ажал ябуулагдаа. Хойто Байгалай аймагай дэбисхэртэ олон түймэрнүүд  залинта аадарһаа боложо эхилһэн байна. Тэндэ ойн харуулшад 6 түймэр сарахын ажал ябуулнад.

Байгша оной июлиин 1-нэй 0.00 сагай байдалаар, 5 түймэрэй 9-ниинь ойн харуулшадаар сарагдаа. Мүн тиихэдэ, Хойто Байгалай аймагта 3 түймэр, Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэндэ – 1 түймэр һүжэрэнхэй. 

Үнгэрһэн үдэрэй туршада 30 га талмайда түймэр һүжэрбэ. Бүхыдөө түймэр саралгада 90 хүн хүдэлөө, ойн түймэршэдэй 25 техникэ хэрэглэгдээ.

Улаан-Үдэ хото болон уласай түбэй дэбисхэрэй тэнгэри бүрхөөһэн утаан хүршэ можонуудһаа – Эрхүү болон Красноярск хизаарһаа татагдаа гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдонхой. Онсо байдалай дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, ажаһуугшад 4 мянгаһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд – 20 000-һаа 40000 түхэриг хүрэтэр, юридическэ нюурнууд – 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.


Теги: Буряад Улас түймэр17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания