Главная / Новости /Общество / ​Байгал далайн эрье дээрэ ниигэмэй түбүүдэй хүмүүжэлэгшэд сугларба

​Байгал далайн эрье дээрэ ниигэмэй түбүүдэй хүмүүжэлэгшэд сугларба

06-07-2018

Мүнөөдэр Байгал далайн эрьедэ аяншалгын олониитын байгуулгын суглаанда ниигэмэй түбүүдэй хүмүүжэлэгшэд сугларна.

Буряад уласай болон Үбэр Байгалай үншэн ба эхэ эсэгын харууһагүй үлэһэн хүүгэдэй түбүүдэй хүмүүжэлэгшэд июлиин 6-һаа июлиин 9 хүрэтэр Байгал шадарай Турка тосхондо сэнгэжэ амарха, бэе бэетэеэ танилсаха. Хэмжээ ябуулга үүсхэгшэд “Һайн һаналай авто-урилдаан” хүдэлөөнэй эдэбхитэд гээд тэмдэглэлтэй.

Энэ байгуулгын суглаан Буряад уласай болон Үбэр Байгалай хизаарай засагай газарнуудай болон Эрхүү, Үбэр Байгалай, Буряад уласай, Приморска хизаарай өөгшөөн хараһан зоной тэдхэмжэтэйгээр эмхидхэгдэбэ.

Түсэлэй хүтэлбэрилэгшэ Руслан Иваницкийн хэлэһээр, хэмжээ ябуулгада хабаадаха үхибүүд шэлэгдэжэ гаргагдаа. Иишээ һайнаар һурадаг, һайн хүмүүжүүлгэтэй, эмхиин уран бэлигэй бүлгэмүүдтэ хабаададаг хүүгэд эльгээгдэбэ.

Байгуулгын суглаанай хэм соо хэдэн спортивна хэмжээ ябуулганууд үнгэрхэ. Мүн, хабаадагшад ород лаптаар мүрысэхэ, хүүгэдтэ мотоциклистнууд болон хүгжэмшэд тоглолто-харалга хэхэ.

Ородой Уласай хамгаалалгын яаман, Буряад уласай дэргэдэхи Ородой уласай ушаралта ябадалнуудай талаар яаман, волонтёрнууд болон олзо эрхилэгшэд тус хэмжээ ябуулга эмхидхэбэд.

Руслан Иваницкийн тэмдэглэһээр, аяншалгын байгуулгын суглаанай хэм соо канцеляри болон 350 хүүгэдэй хубсаһа хунар асарагдажа хубаагдаха. 

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын талаар яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Байгал шадарай аймаг үншэн үхибүүд17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания