Главная / Новости /Общество / ​Улаан-Үдэ хотодо 4000-най тоо гэршэлһэн нарай үхибүүнэй дансалалга хэгдэбэ

​Улаан-Үдэ хотодо 4000-най тоо гэршэлһэн нарай үхибүүнэй дансалалга хэгдэбэ

06-07-2018

Байгша оной июниин 10-да, Баир Цыбикжапович ба Цырен-Дулма Дылыковна Цыденовтанай гэр бүлэдэ баяртай үйлэ хэрэг ушараа. Тэрэ бүлэдэ 6-дахи үхибүүн мүндэлбэ. Июлиин 2-то, гэр бүлэ басагаяа гүрэнэй дансатай болгоохо гэжэ шиидхэбэритэйгээр Кировой гудамжада оршодог Улаан-Үдэ хотын таһагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанда хандахадань, 4000-найхи үхибүүнэй мүндэлһэн  дансалалгатай тохёолдошобо.

Цыденовтанай гэр бүлэдэ хүүгэд гайхалтай ээлжээнтэйгээр мүндэлдэг юм. Тэдэнэрэй гэр бүлэдэ хүбүүнэй мүндэлжэ түрэхэдэ, удангүй басаган бии болодог заншалтай. Нэрлэбэл, Айдар, Валерия, Жаргал, Виктория, Ринчин, Арьяна. Нарай нялха басаганай эгээл түрүүшын  данса - үнэмшэлгэ эхэ эсэгэдэнь ахамад мэргэжэлтэн-эксперт Татьяна Инкежинова барюулба. Үнэмшэлгэ барюулгын ёһололой үедэ гэр бүлэдэ олон дулаан амаршалганууд болон дурасхаалта бэлэг барюулагдаа. 

Улаан-Үдэ хотын таһагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанай гэрэл зураг


Теги: ЗАГС Буряад Уласай Улаан-ҮдэНаши издания