Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Ярууна аймагта 100-дахи үхибүүн дансалагдаба

​Буряад Уласай Ярууна аймагта 100-дахи үхибүүн дансалагдаба

06-07-2018

Байгша оной июлиин 5-да, Буряад Уласай Ярууна аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанда “Гэр бүлын Үдэртэ” зорюулагдажа, 100-дахи үхибүүнэй мүндэлһэнэй ёһололто үнэмшэлгэ барюулагдаа.

Батор Батоевич болон Ольга Чимитовна Емщиковтанай гэр бүлэдэ баяртай үйлэ ябадал ушарба. Июниин 12-то бүлэ басагатай болоо. Нарай нялха басагандаа тэдэ Алтана гэжэ гоё нэрэ зүүлгэбэ. Хүлеэгдэһэн басаган Емщиковтанай бүлэдэ 2-дохи үхибүүн.

Ярууна аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанай зүбшэлэгшэ, хүтэлбэрилэгшын уялга даагша Цыремжит Бадмаевна Дабаева баяр ёһололой үедэ басаганай эжыдэ Алтаанын түрүүшын данса амаршалгануудтайгаар барюулба.

Буряад Уласай Ярууна аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Ярууна аймаг ЗАГСНаши издания