Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай толгойлогшо Эрхүү можын, Үбэр Байгал хизаарай губернаторнуудтай уулзаба

​Буряад Уласай толгойлогшо Эрхүү можын, Үбэр Байгал хизаарай губернаторнуудтай уулзаба

09-07-2018

Байгша оной июлиин 7-до, «Алтаргана 2018» гэжэ фестивалиин болзор соо Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Эрхүү можын губернатор Сергей Левченкотой, Үбэр Байгал хизаарай губернатор Наталья Ждановатай уулзаа.

Буряад Уласай болон Эрхүү можын толгойлогшонор байгаали хамгаалгын хэмжээ ябуулганууд тухай зүбшэн хэлсэбэ.

“Бидэ гүрэнэй 63-дахи хуули ёһондо нэмэлтэ оруулха тухай зүбшэн хэлсээбди. Тус хуули ёһоной нэмэлтээр, уһанай хэмэл хоболнуудта эрилтэнүүд табигдаха. Хажуугаарнь, сэбэрлэлгын түхеэрэлгэ шалгаад, шэнээр түһөө түсэб зохёохо хэрэгтэй. Иимэ арга Байгал далай руу хаялга бага болгоохо, - гээд уулзалгын дүнгүүд тухай Алексей Цыденов хөөрэбэ.

Үбэр Байгал хизаарай губернатортай уласай толгойлогшо хүдөө ажахын һалбарида суг ажаллаха тухай хэлсэбэ. Мүн, Буряад Улас руу хониной нооһо элдүүрилгэдэ эльгээхэ тухай тэдэ хөөрэлдөө.

“Бидэ Улаан-Үдэдэ бүд нэхэдэг һалбари нээгээбди. Энэ һалбарида нооһон хэрэгтэй. Ехээр нооһо улас дотор суглуулжа шадахагүйбди. Тиимэһээ Үбэр Байгалһаа нооһо асарха тухай хэлсэбэбди”, - гээд уласай толгойлогшо мэдүүлээ. 


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай ТолгойлогшоНаши издания