Главная / Новости /Власть / ​Алексей Цыденов: «Алтаргана 2018» - бүхэдэлхэйн буряад һайндэр”

​Алексей Цыденов: «Алтаргана 2018» - бүхэдэлхэйн буряад һайндэр”

09-07-2018

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Эрхүү можодо үнгэрһэн уласхоорондын Бүгэдэ буряадай үндэһэ яһатанай “Алтаргана 2018” нааданда хабаадалсаа. Уласай толгойлогшо буряад арадай хамтаралгын шухала удхатай байһыень тэмдэглээд, хүндэмүүшэ Эрхүү можын засагай газарта баярые хүргэбэ. Һайндэрэй 2-дохи үдэртэ, Алексей Цыденов Буряад Уласай тамиршадые дэмжэлсээд, «Алтаргана 2018» һайндэрэй бүхэ барилдаанай абарга Балдан Цыжиповые шагналаар урмашуулаа. Эрхүү можын Сергей Левченкын байгуулһан Шевроле Нива гэжэ һайндэрэй гол шанда Улаан-Үдын барилдаашан хүртэбэ.

“Иимэ һайндэрэй һайхан бэлдэхэлдэ Эрхүү можын засагай газарта  баярые хүргэнэбди. Бидэнэртэ гайхамшагта харалгануудые табиһандань, харагшадта болон хабаадагшадта баһа баярые хүргэнэбди”, - гээд уласай толгойлогшо хэлээ.

“Манай уран бэлигтэнэй, уран зураашадай болон уран барималшадай ажалнууд айлшадай ехэ һонирхол татаа. Тэдэнэр  Буряад Уласые ехэ хэмжээн дээрэ харуулбад. “Алтаргана 2018” – бүхэдэлхэйн буряад һайндэр”, - гээд Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Эрхүү можо Алтаргана бүхэдэлхэйн буряадай һайндэрНаши издания