Главная / Новости /Общество / Буряад уласай Баргажан аймагай бүлэ шагналда хүртэбэ

Буряад уласай Баргажан аймагай бүлэ шагналда хүртэбэ

10-07-2018

Буряад уласай Баргажан аймагта Гэр бүлын  үдэртэ зорюулагдажа, хэмжээ ябуулганууд үнгэрнэ.

Баргажан аймагай Баянгол тосхондо суг хамта жаран жэлэй туршада ажаһуудаг Солбон Чойропович ба Дарья Батуевна Цыдыповтанай гэр бүлэдэ “Үнэн сэдьхэлэй болон дуранай түлөө” гэжэ медаль, уласай толгойлогшын хүндэлэлэй грамотатайгаар аймагай хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын  таһаг барюулаа. Энэ үдэр Баргажан аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанда Яньковтанай залуу бүлэдэ гэр бүлын үнэмшэлгын данса барюулагдаба. Аймагай захиргаанай, аймагай ниигэмэй хамгаалгын талаар таһагай түлөөлэгшэд залуушуулые амаршалаа.

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Баргажан аймаг амаршалгаНаши издания