Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай үйлэдбэрилэгшэдые биһалаг зүбөөр хэжэ һургаха

​Буряад уласай үйлэдбэрилэгшэдые биһалаг зүбөөр хэжэ һургаха

10-07-2018

Байгша оной июлиин 18-19-нэй үдэрнүүдтэ, “Шэнэ үе сагай шиидхэбэринүүд болон һү болбосоруулха арга зүй” гэжэ нэрэтэй уласай суглаан Кабанск аймагта ябуулагдаха. Энэ суглаан дээрэ био-үйлэдбэри болон биһалаг үйлэдбэрилхэ тухай мэргэжэлтэд зүбшэн хэлсэхэ.  Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман, уласай мэдээсэлэй-методологиин түб хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ.  Зөөлэн биһалаг үйлэдбэрилхэ хэрэгээр мастер-класс нютаг можын ахамад мэргэжэлтэд  харуулха түсэбтэй. Олзо эрхилэгшэдтэ һайн шанартай үйлэдбэри бүтээхэ ажалдань энэ һуралсал туһа хүргэхэ ёһотой. Мүнөө үе сагта эдеэ хоолой үйлэдбэриин шанар ехэ наринаар шалгагдана гээд тэмдэглэлтэй.

Хэмжээ ябуулга дээрэ һү буйлуулха шэнэ арганууд, гүрэнэй тэдхэмжэ болон хүдөө ажахын хамтаралай хүгжэлтэ тухай хөөрэжэ үгэхэ. Тус суглаан - уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай 95 жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулгануудай нэгэн.

Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ биһалаг үйлэдбэрилхэ17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания