Главная / Новости /Власть / ​Сэлэнгэ мүрэнэй уһа сэбэрлэхэ барилганууд Улаан-Үдэдэ үргэлжэлһөөр...

​Сэлэнгэ мүрэнэй уһа сэбэрлэхэ барилганууд Улаан-Үдэдэ үргэлжэлһөөр...

01-01-1970

Сэлэнгэ мүрэнэй баруун эрьедэхи хослолой сэбэрлэлгын барилгануудай түрүүшын шата түгэсхэгдэжэ тушаагдаа. Байгша оной июлиин 8-да, уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ажалай ябасатай танилсажа абаба.

“Улан-Удэстройзаказчик” эмхиин захилаар энэ барилга бүтээгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй. Мүн, барилгын ажалнуудые АО “Ротек” даажа абанхай.

“Байгал далайн уһанай бузарлалга Улаан-Үдэһөө эхитэй. Анханай сэбэрлэлгын барилганууд улам хуушараа. Тиимэһээ тэрэ шэнэ үе сагай эрилтэнүүдтэ хүсэнэгүй. Үнгэрһэн жэлэй туршада тэдээнэй һэльбэн шэнэлэлгэдэ бидэ нэмэлтэ 2 миллиард 300 сая түхэриг мүнгэндэ хүртэлсөөбди. Иимэ аргаар уһа сэбэрлэлгэ дүүрэн циклтэй болгогдоно. Хослолой сэбэрлэлгын барилгануудай түрүүшын шата бүтээхэ хэрэгтэ 324 сая түхэригэй оньһон аргата тоног хэрэгсэл болон хабсаралга хэгдэбэ. Мүн, ажалай түрүүшын шата тушаагдаа”, - гээд Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Сэлэнгэ мүрэнэй уһа сэбэрлэлгын барилганууд 2017 ондо эхилэгдэнхэй. 2020 ондо тус ажалнуудай түрүүшын шата тушаагдаха түсэбтэй. Үдэрэй туршада эдэ барилганууд 185000 м3 уһа сэбэрлэхэ аргатай. Энэ объект барилга 2 миллиард 300 сая түхэригэй болохо. Уласай толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, Сэлэнгэ мүрэн руу урдадаг гоожолгонууд хослолой табигдахада сэбэрлэгдэжэ, ариг сөөрэмүүдэй эрилтэнүүдтэ зохигдохо.

Мүнөөдэр уһа сэбэрлэхэ барилгануудай хоёрдохи болон гурбадахи шатануудай ажал эхилэнхэй.

Мэдүүлгэ: 2017 ондо Буряад уласай засагай газар тус барилгануудта федеральна бюджедһээ 1,5 миллиард түхэригтэ хүртэнхэй. Байгша ондо Улаан-Үдэ хотын баруун эрьедэхи сэбэрлэлгын барилгануудай дүүргэлтэдэ 520 сая түхэриг һомолхо тухай уласай толгойлогшо Ородой уласай юрэнхы сайдтай зүбшэн хэлсэһэн байна. Тэрэ мүнгөөр тоног хэрэгсэл худалдан абтагдана.

“2012-2020 онуудта Байгал далай хамгаалалга” гэжэ федеральна зорилгото программаар эдэ барилганууд мүнгөөр һомологдоно гээд тэмдэглэлтэй. 

Буряад уласай засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ Сэлэнгэ мүрэнэй уһан сэбэрлэгдэнэ18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания