Главная / Новости /Общество / ​Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музей олон үндэһэ яһатануудтай танилсуулна

​Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музей олон үндэһэ яһатануудтай танилсуулна

12-07-2018

Дээдэ Онгостойн Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музейдэ июлиин 5-да “Нүхэдэйм нютаг орон” гэжэ нэрэтэй гэрэл зурагуудай үзэсхэлэн нээгдэбэ. Тэрээниие Санкт-Петербург хотоһоо Ирина Захарова асаржа дэлгээгээ.

Ирина Викторовна Санкт-Петербург хотодо түрэһэн намтартай. Тэндээ гүрэнэй дээдэ һургуули түгэсхэжэ, Дурна зүг шэнжэлэгшэ боложо гараһан. Удаань РАНХГС түгэсхэһэн юм. Сүлөө сагтаа гэрэл зураг буулгажа, хүн зониие хужарлуулдаг . Энэ шэглэлээр жэлһээ үлүүтэй ажаллажа ябана.

Ирина Захаровагай дуулгаһаар, олон үндэһэ яһатануудай хани барисаа бэхижүүлгын “Нүхэдэйм нютаг орон”гэжэ олониитын эмхидэ хүдэлдэг зоной гэрэл зурагуудые абаад ерээб. Эдэ ажалнуудыень адаглан харахадатнай, ехэнхи ушарта яһатан бүхэнэй шэг шарай, ажабайдал гэхэ мэтэ харуулан буулгагданхай. 


Дэлхэй дүүрэн аяншалжа ябаха үедөө буулгаһан гэрэл зурагуудынь олон үндэһэ яһатануудай соёлтой, заншалтай, түүхэтэй танилсуулна гээшэ. Санкт-Петербург, Вологдо, Новгород гэһэн хотонуудта энэ үзэсхэлэн харуулагдаа. Мүнөө бидэ Улаан-Үдэһөө Абакан, Красноярск, Москва хотонуудай ажаһуугшадай урда ажалаа дэлгээхэ түсэбтэйбди. Эрхүү, Шэтэ, Улаан-Үдэ хотонуудһаа танайхиие шэлээбди. Юуб гэбэл, нэгэдэхеэр, түрүүшынхиеэ Улаан-Үдэ ерээб. Хүндэмүүшэ, урин зулгы зангаар намайе угтан абаа. Танай хототой дүтөөр танилсаха, хараха гэжэ шиидээб. Хоёрдохёор, Буряад Уласай оюутадай бэеэ дааһан хүдэлөөнэй эмхиин түрүүлэгшын орлогшо Виктор Бадеевтэй Үбэр Байгалай, Буряад Уласай, Эрхүү можын залуушуулай аяншалгын “Росси гаталха замууд” гэһэн экспедициин үедэ танилсаа бэлэйбди. Тиигэжэ Викторэй урилгаар иимэ үзэсхэлэн эндэ харуулха гэжэ бодообди. Гурбадахяар, Байгал далай, Монгол гүрэн ошожо аяншалха зуураа гэрэл зурагуудые буулгаха түсэбтэйбди.

Энэ үзэсхэлэн июлиин 14 болотор ажалаа үргэлжэлүүлхэ.

Авторай гэрэл зурагууд

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: үзэсхэлэн Буряад Уласай Улаан-Үдэ17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания