Главная / Новости /Власть / Һү һаалиин фермэ Байгал шадар аймагта нээгдэхэ

Һү һаалиин фермэ Байгал шадар аймагта нээгдэхэ

12-07-2018

Байгал шадар аймагай хүдөө ажахын “Прибайкалец» нэгэдэл һү һаалиин фермэ нээхэ түсэбтэй. Байгал шадар аймагай Турунтаево тосхоной дэбисхэртэ оршодог Верещага һуурин газарта тус нэгэдэл өөрын үйлэдбэри хүгжөөхэ түсэбтэй. Мүнөөдэртөө һү һаалиин фермын байшан һэльбэн шэнэлэгдэжэ, тоног хэрэгсэл худалдан абтагдаа.

Хоёр зуун үхэр малтай шэнэ фермэ нээгдэхэ түсэбтэй. Энэ үдэрнүүдтэ Алтай хизаарта немец үндэһэтэнэй аймагай Гришковка тосхондо байрладаг “Талын” артельһээ хулундийска улаан үүлтэрэй 80 толгой залуу үнеэд асарагдана. Ерэхэ һарада үшөө 40 толгой залуу үнеэд худалдагдажа абтагдаха.

ООО “Молоко Бурятии”, Ип “Погосян К.О”, Ип “Пищевик-Агро» гэһэн үйлэдбэриинүүдһээ һүеэ худалдан абаха. Һү һаалин фермэ ерээдүйдэ өөрын элдүүрилгэ хэхэ түсэбтэй. Байгша оной август һарада һү һаалин нэгэдэл нээгдэхэ. 

Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас һү һаалиин фермэНаши издания