Главная / Новости /Власть / Блокчейн оньһон арга ​Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта хүгжөөхэ

Блокчейн оньһон арга ​Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта хүгжөөхэ

12-07-2018

Байгша оной июлиин 11-дэ уласай толгойлогшо “Центр облачных технологий» гэжэ компанитай “Блокчейн оньһон арга - компьютерна программна хангалгын бэлэдхэл” гэжэ түсэл бэелүүлхэ хэрэгэй хэлсээндэ гар табижа гэршэлбэ. Тус түсэл Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрск хотодо бэелүүлхэ түсэб бии.

Зуун сая түхэриг түсэлэй бэелүүлгэдэ хитадай тала һомолхо түсэбтэй. Табин хүн ажалтай болгогдохо. Хитад үйлэдбэриин зургаанда уласай мүнгэ һомололгоной хуули ёһоной талаар зүбшөөрэл хэгдэхэ. Мүн, түсэл бэелүүлгэдэ гүрэнэй тэдхэмжэ хэгдэхэ хэрэгээр асуудал зүбшэн хэлсэгдэхэ.

Хэлсээнэй ёһоор, Гусиноозёрск хотодо шэнэ ажалай һууринууд байгуулагдаха. Тиин мүнгэ һомололгон татагдаха түсэбтэй.

Суг хамтын ажалаа үрэжэлтэй ябуулхаар найдалаа мэдүүлжэ, уласай толгойлогшо айлшадые амаршалба. Хитадай үйлэдбэриин зургаанай хүтэлбэрилэгшэ, господин Сяо Сяоминь Алексей Цыденовэй дулаан угтамжада баярай үгэнүүдые дурсажа, Ородой уласай һүр жабхаланаар һайхашааһанаа мэдүүлээд, уласай эдэй хүгжэлтэдэ өөрын хубитаяа оролсуулха талаар найдалаа хүсэбэ.

Тусэл 2018-2020 онуудта бэелүүлхэ болзортой. Бүри дүтэрхы мүнгэ һомололгоной болон үйлэдбэрилгэтэ түсэб хоёр талануудай тусхай хэлсээнээр тодоруулагдаха. 

 Буряад уласай засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Сэлэнгэ аймаг блокчейн оньһон арга17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания