Главная / Новости /Общество / ​Анна ба Яна эхир басагад Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта мүндэлбэ

​Анна ба Яна эхир басагад Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта мүндэлбэ

12-07-2018

Байгша оной июлиин 10-да уласай Сэлэнгэ аймагта  эхир басагадай түби дэлхэй дээрэ мүндэлһэн тухай үнэмшэлгэ Алексей ба Ирина Обласовтанай гэр бүлэдэ барюулагдаба. Энэ үдэр эхир басагад гүрэнэй дансалалгада абтаа. Обласовтанай бүлэдэ эхир басагад Денис хүбүүнэй һүүлдэ бии болобо гээшэ. Басагадаа тэдэ хоёр Анна ба Яна гэжэ нэрлээ.

Сэлэнгэ аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын таһагай ахамад мэргэжэлтэн Евгения Батуева эхэ эсэгые энэ гайхамшагта үдэрөөрнь амаршалаад, үхибүүдэй мүндэлһэн тухай үнэмшэлгэ барюулба. 

Сэлэнгэ аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын таһагай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Сэлэнгэ аймаг үхибүүн мүндэлбэНаши издания