Главная / Новости /Культура / Улаан-Үдэдэ «Ёохорой һүни» гэһэн фестиваль үнгэргэгдэхэ

Улаан-Үдэдэ «Ёохорой һүни» гэһэн фестиваль үнгэргэгдэхэ

13-07-2018

2018 оной июлиин 14-15-най үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ «Ёохорой һүни» гэһэн фестиваль Үбэр Байгалай газар зүйн музейдэ үнгэргэгдэхэ

«Байгал» театрай артистнуудтай хамта ёохор хатарха гэбэл, «Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда хабаадаха арга Буряад уласай ажаһуугшад болон аяншалагшадта олгогдоно. Хэмжээ ябуулгада заншалта болоһон интерактивна талмайнууд, ёохорой мастер-классууд, «Байгал» театрай артистнуудай хабаадалгатай гала-тоглолто эмхидхэгдэхэ. Тиихэдэ «Звук» гэһэн хүгжэмэй шэнэ түсэлтэй танилсалга үнгэргэгдэхэ юм.

«Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда хабаадагша бүхэн буряад дуу гүйсэдхэгшэдэй урилдаанда хабаадажа, сэнтэй бэлэгүүдтэ хүртэхэ аргатай. Фестивалиин хэмжээндэ видео- болон аудио-буулгабаринуудай «Ускользающее наследие» гэһэн мүрысөөндэ болон «Ёохор наадан» гэһэн уран зурагай болон шүлэгүүдэй урилдаанда илагшадые шагнаха юм. Олон зоной хабаадалгатай ёохор болон һайндэрэй фейерверк эмхидхэгдэжэ, хэмжээ ябуулга түгэсэхэ.

«Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда илагшадта 100 мянган түхэригэй шанда барюулагдаха. Тиихэдэй нэгэ үдэрэй хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл, билет 200 түхэригөөр абажа болохо, хоёр үдэрэй – 300 түхэригтэ юм.

21-30-22, 40-40-54 гэһэн утаһаар тобшо мэдээ абажа болохо.

«Байгал» театрай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай соёлой яаман ёохор Буряад Уласай Улаан-ҮдэНаши издания