Главная / Новости /Культура / Буряад уласта «Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда дэлхэйн арадуудай түлөөлэгшэд хабаадаха

Буряад уласта «Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда дэлхэйн арадуудай түлөөлэгшэд хабаадаха

13-07-2018

Гарахаа байһан амаралтын үдэрнүүдтэ Буряад Уласта «Ёохорой һүни» гэһэн хэмжээ ябуулга үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэхэнь. Байгша ондо фестиваль уласхоорондын хэмжээндэ эмхидхэгдэхэ юм.

«Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда дэлхэйн арадуудай түлөөлэгшэд дүхэриглэн хатардаг хатарнуудаа олондо харуулха. Хүршэ можонуудай болон хари гүрэнүүдэй хатарай мэргэжэлтэдэй мастер-классуудта харагшад хабаадаха аргатай юм. Тэдэнэй тоодо, «Звук» гэһэн хүгжэмэй түсэлэй тусхай айлшан, Армениин Виталий Погосян армян арадай дүхэриг хатарта Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадые һургаха. Тиихэдэ хатаршан, балетмейстер Арман Нурмахаматулы дулаан Турциин арадуудай хатартай, дууша басаган Синильга Хойто зүгэй арадуудай дүхэриг хатартай харагшадые танилсуулха. Энэ хэмжээ ябуулгада Армени, Турци болон Эвенкнүүдэй автономито тойрогой түлөөлэгшэдые нютагайнгаа зоноо дэмжэжэ, Буряадай ажаһуугшад болон айлшадые үндэһэн соёлтоёо танилсуулхыень хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэд урина.


Июлиин 14-15-най үдэрнүүдтэ Үбэр Байгалай газар зүйн музейдэ «Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда хабаадажа, дүхэриглэн ёохороо хатаржа, зүрхэ сэдьхэлээ тэниилгэн, хэр угһаа хойшо угсаата арадайнгаа абажа ябаһан һайхан заншал үргэлжэлүүлэн, сүлөө сагаа үнгэргэхэ аргатайт.  


Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зурагууд17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания