Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Байгал шадарай аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Байгал шадарай аймагта

07-08-2018

Мүнөөдэр, августын 7-до, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Байгал шадарай аймаг гараба. Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд, сайдууд, Байгал шадарай аймагай, һомонуудайхүтэлбэрилэгшэд хэмжээ ябуулгада хабаадалсана. Алексей Цыденов Байгал шадарай аймагуудта баригдажа байһан объектнүүдтэ хүрэжэ, ажаһуугшад болон ТОС-ой эдэбхитэдтэй уулзаха юм.

Алексей Цыденов Татаурово һууринда баригдажа байһан амбулаторидо хүрэжэ, хаарбазаар уһа гаталалгын (паром) һэльбэн шэнэдхэлгэ шалгаба.

Тиихэдэ Буряадай Толгойлогшо Ильинка һууринда баригдажа байһан кинозалай барилгада, удаань Питателевскын аршаанда хүрэхэ юм. Аршаантай газарта аймагай засаг зургаан хубиин олзын хэрэг эрхилэгшэтэй хамта аяншалга хүгжөөхэ түсэбтэй. Мостовка станцида Алексей Цыденов хизаарламал харюусалгатай «МиП Байкалия» бүлгэмдэ хүрэжэ, ажалтайнь танилсаха. Энэ бүлгэм һаяхана нээгдэжэ, ойн баялиг болохо жэмэс, һархяаг, һамар буйлуулдаг юм. Удаань уласай хүтэлбэрилэгшэ «Виват Мостовка» гэһэн ТОС-ой эдэбхитэдтэй болон Байгал шадарай аймагай ажаһуугшадтай уулзаха.  

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Байгал шадарай аймагтаНаши издания