Главная / Новости /Спорт / Залуу тамиршанай амжалта

Залуу тамиршанай амжалта

08-08-2018

Болгариин ниислэл София хотодо һур харбалгаар “Гран При Европы” гэһэн уласхоорондын мүрысөөн үнгэрһэн доло­он хоногой эсэстэ түгэсэбэ. Буряадай залуу тамиршан Виктория Харитонова түрүү һуури эзэлжэ, алтан медальда хүртэбэ.

Энэ мүрысөө Евро­пын гүрэнүүдэй тамир­шад үндэрөөр сэгнэдэг. Тиимэһээ гүрэн бүхэн түрүү ном һуршадаа эндэ эль­гээдэг заншалтай. Мүнөө жэлэй мүрысөөндэ Ород гүрэниие залуу тамиршад түлөөлһэн байна гээд хэлэлтэй.

Командна микст тоо­соондо Виктория Харито­нова шалгараа. Москвагай Алексей Криволап гэһэн та­миршантай хамта харбажа түрүүлээ. Грузиин, Хорвати­ин, Украинын болон Турци­ин командануудые эдэ хоёр шүүгээ.

Ородой эрэшүүлэй су­глуулагдамал команда тус мүрысөөндэ гурбадахи һуури эзэлжэ, олониие гай­хуулаа. Юуб гэхэдэ, ганса за­луушуул харбаа. Эдэ хэд бэ гэбэл, Буряадай Уласһаа уг гарбалтай, мүнөө Москва­гай түлөө харбадаг Алдар Цыбикжапов, Москвагай Алексей Криволап болон Үбэр Байгалай хизаарай Дамби Дамшаев гэгшэд бо­лоно.

Зунай спортын халаа­най түгэсэтэр, буряадай тамиршад үшөө хэдэн мүрысөөнүүдтэ хабаадаха гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Эрэм­дэг бэетэй тамиршаднай Ев­ропын чемпионадта орол­сохо. Энэ хэмжээ ябуулга Чехидэ болохоор хараалаг­дана. Польшодо ехэшүүлэй дунда Европын чемпионат болохо юм. Тэндэ заалһаа Буряадһаа тамиршад ошохо гээд найдагдана. Сентябрь соо Улаан-Үдэдэ Ородой Кубогто хүртэхын түлөө мүрысөөн үнгэргэгдэхэ.

Буряадай һур харбалгын федерациин гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: һур харбаанНаши издания