Главная / Новости /Спорт / Мэргэн тамиршаднай

Мэргэн тамиршаднай

08-08-2018

Казань хотодо болоһон сагаалса буудалгаар Ородой чемпи­онадта Буряадай шэхэ хатуушуул ам­жалта туйлаба. Тэдэ гэр­тээ аяар зургаан медаль­тайгаар бусаба.

Дүлии тамиршадай дун­да Ородой чемпионадта 20 можо хизаарнуудай 100 гаран тамиршад хабаадаһан байна. Тэрэ тоодо Буряадай адаптив­на спортын һургуулиин 8 ша­бинар оролсоо.

Нэгэ алтан медаль вин­товкоор буудадаг Анато­лий Гаськов абажа шадаа. Тиихэдэ Александр Чер­ных, Александра Бобоева болон Николай Мосоров гэгшэд шангай хоёрдохи һууринуудые эзэлээ. Нико­лай Мосоров болон Нико­лай Дорожкин хоёр гурба­дахи һууринуудта гараа.

Николай Мосоров, Нико­лай Дорожкин болон Кон­стантин Болдарёв гэгшэд спортын мастерай нэрэ зэр­гэдэ хүртэхэ аргатай болоо. Анна Степановада спортын мастерта кандидадай нэрэ зэргэ олгуулагдаха.

Буряадай адаптивна спортын һургуулиин гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: сагаалса буудалгаНаши издания