Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Кабанск аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Кабанск аймагта

22-08-2018

Мүнөөдэр, августын 22-то, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Кабанск аймаг гараба.

Уласай хүтэлбэрилэгшэ «Корсаковское» һомондо ТОС-уудай хүсөөр баригдаһан объектнүүдтэ, мүнөө баригдажа байһан фельдшерскэ-акушерскэ пунктда хүрэхэ юм. Удаань Алексей Цыденов Байгал-Худара нютагай больницада хүрэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.

Каменск һууринда Алексей Цыденов моно-хотонуудые дэмжэһэн программаар заһабарилагдажа байһан түб гудамжада хүрэхэ.

«Тимлюйн цементын завод» байгуулагдаһаар 65 жэлэй ойн баяр байгша оной февраль һарада угтаһан юм. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов заводой хүдэлмэрилэгшэдтэй уулзажа, шифер үйлэдбэрилхэ шэнэ цех хараха.

Удаань «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн программаар баригдаһан «Тополёк» парк нээлгын баяр ёһололдо уласай хүтэлбэрилэгшэ хабаадаха. Тиихэдэ аймагай соёлой байшанда Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүдтэ суглаан үнгэргэгдэжэ, удаань ажаһуугшадтай уулзалга эмхидхэгдэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай гэрэл зураг 


Теги: Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Кабанск аймагтаНаши издания