Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Загарай аймагта 6 модоной зайда заһабарилагдаһан харгы ашаглалгада тушаагдаба

Буряад Уласай Загарай аймагта 6 модоной зайда заһабарилагдаһан харгы ашаглалгада тушаагдаба

22-08-2018

Загарай аймагай Загарай, Онохой һууринуудай гудамжануудта, Усть-Брянь хүрэтэр ошоһон харгы заһабарилагдаба.

2018 ондо Загарай аймагай гурбан һууринда 6,138 модоной зайда харгы заһабарилагдаа. Гушаад жэлэй заһабарилагдаагүй харгыда 137, 334 сая түхэриг һомологдоо.

- Загарай аймагта үнгэрһэншье, мүнөөшье жэлдэ харгы заһабарилгын ажалнууд болзор соогоо, зарим ушарта болзорһоо урид хэгдэнэ. Энээнһээ уламжалан, 2019 ондо «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр хоёр дахин шахуу ехэ мүнгэн һомологдохо, энэ хадаа 260 саяһаа дээшэ түхэриг, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо харгын ашаглалгада тушаагдаха ёһололдо хэлэбэ.

Загарай һууринда Сосновая, Громова, Комсомольская, Транспортная гудамжануудта харгы заһабарилагдаа. Онохойдо Октябрьская, Пионерская гудамжануудта харгын барилга хэгдээ. Тиихэдэ Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори харгыгаар Усть-Брянь хүрэтэр 1,9 модоной зайда харгы шэнэлэгдээ.

Харгы заһабарилһанай удаа, хүдэлмэрилэгшэд тротуарнуудые болбосон түхэлтэй болгоһон байна. 2018 оной дүнгүүдээр Загарай аймагта харгын эрилтэнүүдтэ таараһан харгы 38 хубиһаа 52 хуби хүрэтэр дээшэлхэ.

- Хэгдэһэн ажал һайн шанартай байха ёһотой. Харюусалгатай даадхал эндэ бии, тиимэһээ ажал хэр һайнаар хэгдээб гэжэ ябан, ошон эли болохо. Харгын ашаглалгада тушаалгада бидэ ерэжэ, шанарынь шалганабди. Алдуунуудай байбал, харгы барилгашад тэдэнээ заһаха аргатай. Тиихэдэ сентябриин 1 болотор ехэнхи ажал хэгдэхэ ёһотой, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Тобшо мэдээн:

Улаан-Үдэ болон хото шадар оршодог Ивалга, Загарай, Тарбагатай, Байгал шадарай аймагуудай харгы «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн федеральна түсэлдэ оруулагданхай. Эдэ аймагууудай талмай бүхыдөө 27 801,7 дүрбэлжэн модон болоно. 582,7 мянган хүнүүд энэ дэбисхэртэ ажаһууна.

Буряад Уласта Загарай аймаг талмайгаараа 10-дахи һуури эзэлнэ, ажаһуугшадай тоогоор – 2-дохи һуурида. Загарай аймагта -19 һомон, тэдэнэй бүридэлдэ 46 һуурин ороно.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зурагНаши издания