Главная / Новости /Власть / Буряад Уласта түргэн туһаламжын машинанууд болон һургуулиин автобусууд дамжуулагдаха

Буряад Уласта түргэн туһаламжын машинанууд болон һургуулиин автобусууд дамжуулагдаха

07-09-2018

Сентябриин 5-да Ородой Холбоото Уласай премьер-министр Дмитрий Медведев Засагай газарай захирамжа абаһан байна. Тэрэнэй ёһоор, Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин, худалдаа-наймаанай яаман можо нютагуудые түргэн туһаламжын машинанууд болон һургуулиин автобусуудаар хангаха ёһотой юм. Тиигэжэ Буряад уласта түргэн туһаламжын 9 машина болон һургуулиин 9 автобус дамжуулагдаха.

Декабриин 1 болотор машинануудые худалдан абаха, дамжуулха талаар гаргашануудые Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин, худалдаа-наймаанай яаман даажа абаха юм. Эдэ машинанууд Ород гүрэндэ үйлэдбэрилэгдэжэ, 3 жэлэй харюусалгата даадхалтай байха ёһотой гэжэ тэмдэглэлтэй.

Буряад уласта «ГАЗ» гэһэн автомобильна заводой түргэн туһаламжын 8 машина болон хойто аймагуудта хэрэглэгдэхэ УАЗ түхэлэй машина дамжуулагдаха.

Автобусай һууринуудай тооһоо дулдыдан, тэдэ һургуулинуудта хубаагдаха. Гурбан автобус – 20 хүрэтэр, үшөө гурбан автобус – 21-24 хүрэтэр хүнүүдые шэрэхэ аргатай. Тиихэдэ хойто аймагуудта хэрэглэгдэхэ үшөө гурбан автобус 21-24 һууритай юм.

Ородой Холбоото Уласай үйлэдбэриин, худалдаа-наймаанай яаман эдэ машинануудые хэрэглэхэ эрхэ Буряад уласта дамжуулха юм. 


Теги: Дмитрий Медведев Буряад Улас Түргэн туһаламжын машинанууд һургуулиин автобусНаши издания