Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй зүблэлдэ хабаадана

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй зүблэлдэ хабаадана

10-09-2018

Мүнөөдэр, сентябриин 10-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй зүблэлэй Алас-Дурна зүгэй ниигэмэй эдэй засагай хүгжэлтын талаар президиумай суглаанда хабаадана. Энэ хэмжээ ябуулга Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаа угтуулан, Владивосток хотодо үнгэргэгдэнэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын майн тогтоолнуудай ёһоор, Алас Дурна зүгтэ үндэһэтэнэй 12 түсэл бэелүүлгын асуудалнууд Гүрэнэй зүблэлдэ хэлсэгдэхэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов зүблэлэй үедэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылдэгшэ Владимир Путинда хандажа, улас дотор хангалгын байгууламжын шухала объектнүүдэй түсэлнүүдые бэелүүлхэ талаар федеральна бюджетһээ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлыт гэжэ дурадхаха. Тэрэ тоодо, Улаан-Үдын ТЭЦ-2, федеральна харгынуудые, Монгол оронтой гүрэнэй хилэ гаталха пункт һэльбэн шэндэхэлгэ тухай хэлэгдэнэ. Тиихэдэ улас дотор 8 һургуули болон хүүгэдэй 27 сэсэрлиг бариха хэрэгтэй гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэхэ түсэбтэй. Буряад Уласай һурагшадай 23 хубинь хоёрдохи, гурбадахи халаанда һурана. Энэ тоогоор, Буряад Улас Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто болон Ород гүрэн дотор түрүүлнэ.

Сентябриин 11-дэ Владивосток хотодо Зүүн зүгэй эдэй засагай IV хуралдаан ажалаа ябуулжа эхилхэ. Алас Дурна зүгэй эдэй засагай хүгжэлтын шэнэ шэглэлнүүд болон Азиин-Номгон далайн можодо харилсаа үргэдхэхэ зорилготой хуралдаан эмхидхэгдэнэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Хитадай Түрүүлэгшэ Си Цзиньпин, Япониин премьер-министр Синдзо Абэ, Монголой Юрэнхылэгшэ Халтмагийн Баттулга болон Солонгос гүрэнэй премьер-министр Ли Нак Ён гэгшэд хабаадаха юм.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Владивосток Алексей Цыденов эдэй засагай хуралдаанНаши издания