Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласта үнгэргэгдэһэн һунгалтада ажаһуугшадай 38 хубинь хабаадаа

​Буряад Уласта үнгэргэгдэһэн һунгалтада ажаһуугшадай 38 хубинь хабаадаа

10-09-2018

Буряад Уласай Һунгуулиин комиссиин мэдээсэһэнэй ёһоор, һунгалтын ниитэ нэгэ үдэр ажаһуугшадай 37,87 хубинь гүү, али 261 683 хүн хабаадаа. Сентябриин 9-нэй үдэшын 20.00 сагта дүнгүүд тоологдожо эхилһэн байна.

Ажаһуугшадай һунгалтада хабаадаһанай тоогоор, Аха аймагай ажаһуугшад эгээл эдхэбхитэй байгаа. Эндэ 3452 ажаһуугшадай 2624-ниинь, 76,01 хубинь дуугаа үгэһэн байна. Муя аймагта эгээл үсөөн зон, 8118 ажаһуугшадай 2091-ниинь, 25,76 хубинь һунгалтада хабаадаа.

Тиихэдэ Сибириин федеральна тойрогто һунгалтада дуугаа үгэһэн хүнүүдэй тоогоор, Буряад Улас - түрүүшүүлэй тоодо.

Буряад Уласай Арадай Хуралай зургаадахи зарлалай 66 һунгамал болон Северобайкальск хотын, Захаамин, Хяагта, Мухар-Шэбэр аймагуудай засаг дарганар мүнөөдэр, сентябриин 10-да, үглөөнэй 10 сагта нэрлэгдэхэ


Теги: Буряад Улас һунгалтаНаши издания